Skip to main content

NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti

Obvezniške naložbe veljajo za manj tvegano in posledično tudi manj donosno naložbo. Z izbiro obveznic zunaj naložbenega razreda pa lahko dosežemo tudi višje donosnosti do dospetja. Cilj podsklada NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti je doseganje nadpovprečne donosnosti v primerjavi z obveznicami naložbenega razreda ob sprejeti rahlo nadpovprečni ravni tveganja. Podsklad bo nalagal zlasti v obveznice zunaj naložbenega razreda izdajateljev v razvitih evropskih državah in Severni Ameriki.

Sklad je namenjen vlagateljem, ki želijo premoženje naložiti v obvezniške naložbe in obenem doseči višjo pričakovano donosnost, ob seveda nekaj višjem naložbenem tveganju. Sklad je prav tako zanimiv dodatek vlagateljem, ki že varčujejo v podskladih, ki jih uvrščamo v temeljno ali dopolnilno raven.

Ciljna bonitetna sestava naložb

Ciljna geografska sestava podsklada
 2011

BB (Ba)

45
B (B) 35
Manj kot B (B) in brez bonitete 10
Ostalo 5
Denarna sredstva 5
Vir: NLB Skladi

Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.

Aktualna sestava naložb podsklada

Vrste naložb
Obveznice
95.51
Struktura po regijah – najpomembnejše
regije
Severna Amerika Razvita Evropa Druge regije
49.27 36.18 10.06
Struktura delniških naložb po bonitetah
Ostalo BB B Manj kot B in brez bonitete
6.84 39.94 38 10.73
Največje naložbe v obveznice
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC TELECOM ITALIA SPA RACKSPACE HOSTING INC PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV GEO GROUP INC/THE YUM! BRANDS INC SAIPEM FINANCE INTL BV VOLCAN CIA MINERA SAA NETFLIX INC
2.84 2.72 2.67 2.65 2.65 2.62 2.57 2.54 2.52 2.51

Naložbe obveznic

Št. ISIN Izdajatelj Oznaka Država Boniteta Delež v ČVS
1 XS1514470316 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ TVOYFH 2 5/8 01/13/23 FINSKA BB+ 2.84%
2 US01741RAF91 ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC ATI 5 7/8 08/15/23 ZDA B 2.72%
3 XS1551678409 TELECOM ITALIA SPA TITIM 2 1/2 07/19/23 ITALIJA BB+ 2.67%
4 USU45083AA71 RACKSPACE HOSTING INC RAX 8 5/8 11/15/24 ZDA B- 2.65%
5 XS0835890350 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV PETBRA 4 1/4 10/02/23 NIZOZEMSKA BB- 2.65%
6 US36159RAG83 GEO GROUP INC/THE GEO 5 1/8 04/01/23 ZDA B+ 2.62%
7 US988498AJ04 YUM! BRANDS INC YUM 3 7/8 11/01/23 ZDA B+ 2.57%
8 XS1487495316 SAIPEM FINANCE INTL BV SPMIM 3 3/4 09/08/23 NIZOZEMSKA BB+ 2.54%
9 USP98047AA42 VOLCAN CIA MINERA SAA VOLCAN 5 3/8 02/02/22 PERU brez 2.52%
10 US64110LAL09 NETFLIX INC NFLX 5 7/8 02/15/25 ZDA BB- 2.51%

Prikazana sestava naložb velja na zadnji dan meseca, za katerega je javno objavljeno mesečno poročilo. Podrobnejše informacije o tipu naložb, njihovi geografski in panožni sestavi, največjih naložbah sklada, obenem pa tudi informacije o ključnih dogodkih na kapitalskih trgih v mesecu, za katerega se sestava naložb objavlja, lahko pridobite v Mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega sklada.

Mesečno poročilo - Januar 2020

Arhiv mesečnih poročil

Osnovne informacije

  • provizija za upravljanje: 1,50 %
  • najvišji vstopni stroški: 1,50 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
  • najvišji izstopni stroški: 0,50 % vrednosti investicijskega kupona
  • najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.

Priporočena doba varčevanja

Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti znaša najmanj 3 leta. Sredstva v tem obdobju niso vezana.

Obdavčitev

Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:

4 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.

* Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa  sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

  sprememba v %
VEP (v EUR) dnevna 12m 36m 60m
6,26 -1,58 +2,36 -0,55 +9,09

Na dan 27. 02. 2020.

 

Gibanje VEP

Arhiv vrednosti enot premoženja - VEP

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.