Skip to main content

NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti

Obvezniške naložbe veljajo za manj tvegano in posledično tudi manj donosno naložbo. Z izbiro obveznic zunaj naložbenega razreda pa lahko dosežemo tudi višje donosnosti do dospetja. Cilj podsklada NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti je doseganje nadpovprečne donosnosti v primerjavi z obveznicami naložbenega razreda ob sprejeti rahlo nadpovprečni ravni tveganja. Podsklad bo nalagal zlasti v obveznice zunaj naložbenega razreda izdajateljev v razvitih evropskih državah in Severni Ameriki.

Sklad je namenjen vlagateljem, ki želijo premoženje naložiti v obvezniške naložbe in obenem doseči višjo pričakovano donosnost, ob seveda nekaj višjem naložbenem tveganju. Sklad je prav tako zanimiv dodatek vlagateljem, ki že varčujejo v podskladih, ki jih uvrščamo v temeljno ali dopolnilno raven.

Ciljna bonitetna sestava naložb

Ciljna geografska sestava podsklada
 2011

BB (Ba)

45
B (B) 35
Manj kot B (B) in brez bonitete 10
Ostalo 5
Denarna sredstva 5
Vir: NLB Skladi

Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.

Aktualna sestava naložb podsklada

Vrste naložb
Obveznice
92.88
Struktura po regijah – najpomembnejše
regije
Severna Amerika Razvita Evropa Druge regije
46.69 36.94 9.25
Struktura delniških naložb po bonitetah
Ostalo BB B Manj kot B in brez bonitete
5.43 43.25 34.9 9.29
Največje naložbe v obveznice
KINROSS GOLD CORP CALIFORNIA RESOURCES CORP TELECOM ITALIA SPA PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV CELLNEX TELECOM SA TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC SAIPEM FINANCE INTL BV NETFLIX INC GRIFOLS SA
2.7 2.52 2.45 2.44 2.42 2.37 2.32 2.31 2.27 2.27

Naložbe obveznic

Št. ISIN Izdajatelj Oznaka Država Boniteta Delež v ČVS
1 US496902AJ65 KINROSS GOLD CORP KCN 5 1/8 09/01/21 KANADA BBB- 2.70%
2 US13057QAD97 CALIFORNIA RESOURCES CORP CRC 5 1/2 09/15/21 ZDA CCC- 2.52%
3 XS1551678409 TELECOM ITALIA SPA TITIM 2 1/2 07/19/23 ITALIJA BB+ 2.45%
4 XS0835890350 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV PETBRA 4 1/4 10/02/23 NIZOZEMSKA BB- 2.44%
5 XS1265778933 CELLNEX TELECOM SA CLNXSM 3 1/8 07/27/22 ŠPANIJA BB+ 2.42%
6 XS1514470316 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ TVOYFH 2 5/8 01/13/23 FINSKA BB+ 2.37%
7 US25271CAP77 DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC DO 7 7/8 08/15/25 ZDA B 2.32%
8 XS1487495316 SAIPEM FINANCE INTL BV SPMIM 3 3/4 09/08/23 NIZOZEMSKA BB+ 2.31%
9 US64110LAL09 NETFLIX INC NFLX 5 7/8 02/15/25 ZDA BB- 2.27%
10 XS1598757760 GRIFOLS SA GRFSM 3.2 05/01/25 ŠPANIJA B+ 2.27%

Prikazana sestava naložb velja na zadnji dan meseca, za katerega je javno objavljeno mesečno poročilo. Podrobnejše informacije o tipu naložb, njihovi geografski in panožni sestavi, največjih naložbah sklada, obenem pa tudi informacije o ključnih dogodkih na kapitalskih trgih v mesecu, za katerega se sestava naložb objavlja, lahko pridobite v Mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega sklada.

Mesečno poročilo - Maj 2019

Arhiv mesečnih poročil

Osnovne informacije

  • provizija za upravljanje: 1,50 %
  • najvišji vstopni stroški: 1,50 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
  • najvišji izstopni stroški: 0,50 % vrednosti investicijskega kupona
  • najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.

Priporočena doba varčevanja

Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti znaša najmanj 3 leta. Sredstva v tem obdobju niso vezana.

Obdavčitev

Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:

4 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.

* Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa  sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

  sprememba v %
VEP (v EUR) dnevna 12m 36m 60m
6,16 -0,03 +2,88 +6,98 +20,39

Na dan 17. 06. 2019.

 

Gibanje VEP

Arhiv vrednosti enot premoženja - VEP

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.