Skip to main content

NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški

Podsklad NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški vsebuje dobro razpršene naložbe v delnice izdajateljev, ki imajo nadpovprečno pozitiven odnos do okoljskih, družbenih in upravljavskih vidikov, s sedežem na razvitih delniških trgih z visoko likvidnostjo in visoko stopnjo institucionalne urejenosti. 

Sklad je namenjen vlagateljem, ki želijo doseči nadpovprečne donosnosti delnic tudi kot posledico večje okoljske in družbene odgovornosti izdajateljev in/ali so tudi sami
okoljsko in družbeno ozaveščeni. Namenjen je tudi vlagateljem, ki želijo z lastnimi prihranki „podpirati“ podjetja, ki izboljšujejo pogoje življenja.

Ciljna geografska sestava podsklada

Ciljna geografska sestava podsklada
 2011
Severna Amerika 55
Razvita Evropa 40
Denarna sredstva 5
Vir: NLB Skladi

Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.

Aktualna sestava naložb podsklada

Vrste naložb
Delnice
92.28
Struktura po dejavnosti – najpomembnejše
panožne skupine
Programska oprema in storitve Farmacija, biotehnologija in življenjske znanosti Investicijsko blago Zavarovalništvo Izdelki za gospodinjstvo in za osebno uporabo Raznovrstne finančne storitve Banke Surovine in predelovalna industrija
14.5 11.98 7.04 6.43 6.2 5.68 5.07 4.9
Struktura delniških naložb po
državah – najpomembnejše države
ZDA NEMČIJA FRANCIJA DANSKA ŠVICA ITALIJA IRSKA ZDRUŽENO KRALJESTVO
53.02 10.85 8.16 6.53 3.33 3.22 2.84 2.28
Struktura po regijah – najpomembnejše
regije
Severna Amerika Razvita Evropa
53.02 39.26
Največje naložbe v delnice
NOVO NORDISK A/S MICROSOFT CORP HENKEL AG & CO. KGAA ROCHE HOLDING AG INTESA SANPAOLO SPA INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP INTUIT INC PANDORA A/S CRH PUBLIC LIMITED COMPANY SALESFORCE.COM INC
3.63 3.5 3.39 3.33 3.22 3.11 3.03 2.9 2.84 2.76

Naložbe delnic

Št. ISIN Izdajatelj Skupina dejavnosti Država Delež v ČVS
1 DK0060534915 NOVO NORDISK A/S Farmacija, biotehnologija in življenjske znanosti DANSKA 3.63%
2 US5949181045 MICROSOFT CORP Programska oprema in storitve ZDA 3.50%
3 DE0006048432 HENKEL AG & CO. KGAA Izdelki za gospodinjstvo in za osebno uporabo NEMČIJA 3.39%
4 CH0012032048 ROCHE HOLDING AG Farmacija, biotehnologija in življenjske znanosti ŠVICA 3.33%
5 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA Banke ITALIJA 3.22%
6 US4592001014 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP Programska oprema in storitve ZDA 3.11%
7 US4612021034 INTUIT INC Programska oprema in storitve ZDA 3.03%
8 DK0060252690 PANDORA A/S Trajne potrošne dobrine in oblačila DANSKA 2.90%
9 IE0001827041 CRH PUBLIC LIMITED COMPANY Surovine in predelovalna industrija IRSKA 2.84%
10 US79466L3024 SALESFORCE.COM INC Programska oprema in storitve ZDA 2.76%

Mesečno poročilo - Januar 2020

Arhiv mesečnih poročil

Osnovne informacije

  • provizija za upravljanje: 2,00 %
  • najvišji vstopni stroški: 3,00 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
  • najvišji izstopni stroški: 1,00 % vrednosti investicijskega kupona
  • najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.

Priporočena doba varčevanja

Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški  znaša najmanj 5 let. Sredstva v tem obdobju niso vezana.

Obdavčitev

Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:

7 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.

*Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

  sprememba v %
VEP (v EUR) dnevna 12m 36m 60m
5,66 -4,12 +11,42 - -

Na dan 27. 02. 2020.

Gibanje VEP

Arhiv vrednosti enot premoženja - VEP

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.