Skip to main content

NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški

Podsklad NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški vsebuje dobro razpršene naložbe v delnice izdajateljev, ki imajo nadpovprečno pozitiven odnos do okoljskih, družbenih in upravljavskih vidikov, s sedežem na razvitih delniških trgih z visoko likvidnostjo in visoko stopnjo institucionalne urejenosti. 

Sklad je namenjen vlagateljem, ki želijo doseči nadpovprečne donosnosti delnic tudi kot posledico večje okoljske in družbene odgovornosti izdajateljev in/ali so tudi sami
okoljsko in družbeno ozaveščeni. Namenjen je tudi vlagateljem, ki želijo z lastnimi prihranki „podpirati“ podjetja, ki izboljšujejo pogoje življenja.

Ciljna geografska sestava podsklada

Ciljna geografska sestava podsklada
 2011
Severna Amerika 55
Razvita Evropa 40
Denarna sredstva 5
Vir: NLB Skladi

Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.

Aktualna sestava naložb podsklada

Vrste naložb
Delnice
97.43
Struktura po dejavnosti – najpomembnejše
panožne skupine
Programska oprema in storitve Farmacija, biotehnologija in življenjske znanosti Investicijsko blago Zavarovalništvo Izdelki za gospodinjstvo in za osebno uporabo Polprevodniki in oprema za polprevodnike Surovine in predelovalna industrija Zdravstvena oprema in storitve
11.17 9.06 7.74 7.29 7.27 6.85 6.06 5.69
Struktura delniških naložb po
državah – najpomembnejše države
ZDA FRANCIJA DANSKA NEMČIJA ŠVICA NIZOZEMSKA ZDRUŽENO KRALJESTVO ITALIJA
57.02 7.91 7.37 7.08 4.21 3.52 3.34 3.33
Struktura po regijah – najpomembnejše
regije
Severna Amerika Evropa
55.07 42.36
Največje naložbe v delnice
SCHNEIDER ELECTRIC SE INTESA SANPAOLO SPA AUTODESK INC SALESFORCE.COM INC MICROSOFT CORP ALLIANZ SE PROCTER & GAMBLE CO ROCHE HOLDING AG NOVO NORDISK A/S AXA SA
3.77 3.33 3.13 3.08 3.01 2.77 2.75 2.73 2.72 2.66

Naložbe delnic

Št. ISIN Izdajatelj Skupina dejavnosti Država Delež v ČVS
1 FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC SE Investicijsko blago FRANCIJA 3.77%
2 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA Banke ITALIJA 3.33%
3 US0527691069 AUTODESK INC Programska oprema in storitve ZDA 3.13%
4 US79466L3024 SALESFORCE.COM INC Programska oprema in storitve ZDA 3.08%
5 US5949181045 MICROSOFT CORP Programska oprema in storitve ZDA 3.01%
6 DE0008404005 ALLIANZ SE Zavarovalništvo NEMČIJA 2.77%
7 US7427181091 PROCTER & GAMBLE CO Izdelki za gospodinjstvo in za osebno uporabo ZDA 2.75%
8 CH0012032048 ROCHE HOLDING AG Farmacija, biotehnologija in življenjske znanosti ŠVICA 2.73%
9 DK0060534915 NOVO NORDISK A/S Farmacija, biotehnologija in življenjske znanosti DANSKA 2.72%
10 FR0000120628 AXA SA Zavarovalništvo FRANCIJA 2.66%

Mesečno poročilo - Januar 2019

Arhiv mesečnih poročil

Osnovne informacije

  • provizija za upravljanje: 2,00 %
  • najvišji vstopni stroški: 3,00 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
  • najvišji izstopni stroški: 1,00 % vrednosti investicijskega kupona
  • najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.

Priporočena doba varčevanja

Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški  znaša najmanj 5 let. Sredstva v tem obdobju niso vezana.

Obdavčitev

Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:

7 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.

*Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

  sprememba v %
VEP (v EUR) dnevna 12m 36m 60m
5,07 +0,09 - - -

Na dan 20. 02. 2019.

Gibanje VEP

Arhiv vrednosti enot premoženja - VEP

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.