Skip to main content

NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški

Bi radi sodelovali v naložbeni priložnosti držav balkanske regije, ki imajo nadpovprečen razvojni potencial? Približevanje regije Evropski uniji je v teku, perspektiva rasti gospodarstev pa je zaradi neizkoriščenosti potenciala regije nadpovprečna v primerjavi z razvito Evropo.

Sklad je namenjen vlagateljem, ki verjamejo v nadpovprečno perspektivnost balkanske regije in njeno približevanje razviti Evropi, vlagateljem, ki so pripravljeni sprejeti zelo visoko tveganje z namenom ustvarjanja visoke pričakovane donosnosti, kot dodatek vlagateljem, ki že varčujejo v podskladih, ki jih uvrščamo v temeljno ali dopolnilno raven.

Certifikat Naj sklad 2018 je nagrada revije Moje Finance iz raziskave med vzajemnimi skladi na slovenskem trgu v marcu 2018.

Ciljna geografska sestava podsklada

Ciljna geografska sestava podsklada
 2011
Hrvaška 17,5
Srbija 17,5
Makedonija 15,0
Bosna in Hercegovina 12,5
Druge države 32,5
Denarna sredstva 5,0
Vir: NLB Skladi

Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.

Aktualna sestava naložb podsklada

Vrste naložb
Delnice Enote ciljnih skladov
94.14 3.5
Struktura po dejavnosti – najpomembnejše
panožne skupine
Investicijsko blago Energetika Farmacija, biotehnologija in življenjske znanosti Banke Potrošne storitve Hrana, pijača, tobak Telekomunikacijske storitve Surovine in predelovalna industrija
14.73 11.02 10.93 9.59 8.76 8.38 7.8 5.79
Struktura delniških naložb po
državah – najpomembnejše države
SRBIJA MAKEDONIJA HRVAŠKA ROMUNIJA BOSNA IN HERCEGOVINA SLOVENIJA BOLGARIJA TURČIJA
21.21 16.29 14.42 9.23 7.72 7.63 5.63 5.51
Največje naložbe v delnice
NIS AD NOVI SAD PETROL D.D. LJUBLJANA AERODROM NIKOLA TESLA AD KRKA D.D. MYTILINEOS HOLDINGS SA GD GRANIT AD SKOPJE PRILEPSKA PIVARNICA PRILEP BIOFARM BUCURESTI MESSER TEHNOGAS AD OMV PETROM SA
2.86 2.76 2.75 2.75 2.59 2.59 2.56 2.55 2.42 2.41

Naložbe delnic

Št. ISIN Izdajatelj Skupina dejavnosti Država Delež v ČVS
1 RSNISHE79420 NIS AD NOVI SAD Energetika SRBIJA 2.86%
2 SI0031102153 PETROL D.D. LJUBLJANA Energetika SLOVENIJA 2.76%
3 RSANTBE11090 AERODROM NIKOLA TESLA AD Transport SRBIJA 2.75%
4 SI0031102120 KRKA D.D. Farmacija, biotehnologija in življenjske znanosti SLOVENIJA 2.75%
5 GRS393503008 MYTILINEOS HOLDINGS SA Investicijsko blago GRČIJA 2.59%
6 MKGRNT101015 GD GRANIT AD SKOPJE Investicijsko blago MAKEDONIJA 2.59%
7 MKPPIV101019 PRILEPSKA PIVARNICA PRILEP Hrana, pijača, tobak MAKEDONIJA 2.56%
8 ROBIOFACNOR9 BIOFARM BUCURESTI Farmacija, biotehnologija in življenjske znanosti ROMUNIJA 2.55%
9 RSTGASE20818 MESSER TEHNOGAS AD Surovine in predelovalna industrija SRBIJA 2.42%
10 ROSNPPACNOR9 OMV PETROM SA Energetika ROMUNIJA 2.41%

Prikazana sestava naložb velja na zadnji dan meseca, za katerega je javno objavljeno mesečno poročilo. Podrobnejše informacije o tipu naložb, njihovi geografski in panožni sestavi, največjih naložbah sklada, obenem pa tudi informacije o ključnih dogodkih na kapitalskih trgih v mesecu, za katerega se sestava naložb objavlja, lahko pridobite v Mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega sklada.

Mesečno poročilo - November 2018

Arhiv mesečnih poročil

Osnovne informacije

Priporočena doba varčevanja

Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški znaša najmanj 5 let, po možnosti pa vsaj 10 let. Sredstva v tem obdobju niso vezana.

Obdavčitev

Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:

10 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.

* Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa  sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

  sprememba v %
VEP (v EUR) dnevna 12m 36m 60m
1,55 +0,27 -0,28 +21,53 +28,03

Na dan 07. 12. 2018.

Gibanje VEP

Arhiv vrednosti enot premoženja - VEP

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.