Skip to main content

NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški

Bi radi sodelovali v naložbeni priložnosti držav balkanske regije, ki imajo nadpovprečen razvojni potencial? Približevanje regije Evropski uniji je v teku, perspektiva rasti gospodarstev pa je zaradi neizkoriščenosti potenciala regije nadpovprečna v primerjavi z razvito Evropo.

Sklad je namenjen vlagateljem, ki verjamejo v nadpovprečno perspektivnost balkanske regije in njeno približevanje razviti Evropi, vlagateljem, ki so pripravljeni sprejeti zelo visoko tveganje z namenom ustvarjanja visoke pričakovane donosnosti, kot dodatek vlagateljem, ki že varčujejo v podskladih, ki jih uvrščamo v temeljno ali dopolnilno raven.

Ciljna geografska sestava podsklada

Ciljna geografska sestava podsklada
 2011
Hrvaška 17,5
Srbija 17,5
Makedonija 15,0
Bosna in Hercegovina 12,5
Druge države 32,5
Denarna sredstva 5,0
Vir: NLB Skladi

Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.

Aktualna sestava naložb podsklada

Vrste naložb
Delnice
95.52
Struktura po dejavnosti – najpomembnejše
panožne skupine
Investicijsko blago Farmacija, biotehnologija in življenjske znanosti Energetika Potrošne storitve Banke Hrana, pijača, tobak Telekomunikacijske storitve Surovine in predelovalna industrija
15.11 11.83 11 10.15 9.96 8.51 7.72 5.02
Struktura obvezniških naložb po
državah – najpomembnejše države
HRVAŠKA SRBIJA REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA BOSNA IN HERCEGOVINA ROMUNIJA SLOVENIJA BOLGARIJA GRČIJA
17.87 16.98 14.63 10.4 9.44 7.44 6.16 5.64
Največje naložbe v delnice
MYTILINEOS SA PRILEPSKA PIVARNICA PRILEP BIOFARM BUCURESTI MESSER TEHNOGAS AD KRKA D.D. LUKA KOPER D.D. KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD JEDINSTVO SEVOJNO AD OPAP SA SOPHARMA AD SOFIA
3.09 3.06 2.89 2.81 2.68 2.64 2.6 2.56 2.56 2.44

Naložbe delnic

Št. ISIN Izdajatelj Skupina dejavnosti Država Delež v ČVS
1 GRS393503008 MYTILINEOS SA Investicijsko blago GRČIJA 3.09%
2 MKPPIV101019 PRILEPSKA PIVARNICA PRILEP Hrana, pijača, tobak REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA 3.06%
3 ROBIOFACNOR9 BIOFARM BUCURESTI Farmacija, biotehnologija in življenjske znanosti ROMUNIJA 2.89%
4 RSTGASE20818 MESSER TEHNOGAS AD Surovine in predelovalna industrija SRBIJA 2.81%
5 SI0031102120 KRKA D.D. Farmacija, biotehnologija in življenjske znanosti SLOVENIJA 2.68%
6 SI0031101346 LUKA KOPER D.D. Transport SLOVENIJA 2.64%
7 RSKOBBE16946 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD Banke SRBIJA 2.60%
8 RSJESVE87017 JEDINSTVO SEVOJNO AD Investicijsko blago SRBIJA 2.56%
9 GRS419003009 OPAP SA Potrošne storitve GRČIJA 2.56%
10 BG11SOSOBT18 SOPHARMA AD SOFIA Farmacija, biotehnologija in življenjske znanosti BOLGARIJA 2.44%

Prikazana sestava naložb velja na zadnji dan meseca, za katerega je javno objavljeno mesečno poročilo. Podrobnejše informacije o tipu naložb, njihovi geografski in panožni sestavi, največjih naložbah sklada, obenem pa tudi informacije o ključnih dogodkih na kapitalskih trgih v mesecu, za katerega se sestava naložb objavlja, lahko pridobite v Mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega sklada.

Mesečno poročilo - Marec 2020

Arhiv mesečnih poročil

Osnovne informacije

Priporočena doba varčevanja

Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški znaša najmanj 5 let, po možnosti pa vsaj 10 let. Sredstva v tem obdobju niso vezana.

Obdavčitev

Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:

10 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.

* Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa  sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

  sprememba v %
VEP (v EUR) dnevna 12m 36m 60m
1,47 +1,66 -8,52 -2,74 +16,49

Na dan 07. 04. 2020.

Gibanje VEP

Arhiv vrednosti enot premoženja - VEP

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.