Skip to main content

NLB Skladi - Finance delniški

Podsklad NLB Skladi - Finance delniški vsebuje dobro razpršene naložbe v delnice izdajateljev, ki jih uvrščamo v sektor finančnih storitev; Banke, Raznovrstne finančne storitve in Zavarovalništvo.  

Sklad je namenjen vlagateljem, ki želijo del premoženja naložiti v naložbe iz finančnege sektorja. Zaradi negativne povezanosti z obvezniškimi naložbami je podsklad dober tudi za vlagatelje, ki že varčujejo v katerem od obvezniških podskladov.  

Ciljna geografska sestava podsklada

Ciljna panožna sestava podsklada
 2011
Banke 50
Raznovrstne finančne storitve 25
Zavarovalništvo 20
Denarna sredstva 5
Vir: NLB Skladi

Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.

Aktualna sestava naložb podsklada

Vrste naložb
Delnice
95.05
Struktura po dejavnosti – najpomembnejše
panožne skupine
Banke Raznovrstne finančne storitve Zavarovalništvo
51.86 24.25 18.94
Struktura delniških naložb po
državah – najpomembnejše države
ZDA KANADA ZDRUŽENO KRALJESTVO FRANCIJA ŠVICA KITAJSKA AVSTRALIJA HONG KONG
37.03 9.75 7.72 7.31 5.09 4.96 4.59 3.34
Struktura po regijah – najpomembnejše
regije
Severna Amerika Razvita Evropa Azija Pacifik razviti trgi Trgi v razvoju
46.78 32.33 10.98 4.96
Največje naložbe v delnice
ING GROEP NV BARCLAYS PLC BANCO SANTANDER SA BANK OF AMERICA CORP CREDIT SUISSE GROUP AG JPMORGAN CHASE & CO THE TORONTO-DOMINION BANK BNP PARIBAS SA US BANCORP WELLS FARGO & COMPANY
2.99 2.82 2.79 2.78 2.71 2.69 2.66 2.59 2.53 2.5

Naložbe delnic

Št. ISIN Izdajatelj Skupina dejavnosti Država Delež v ČVS
1 NL0011821202 ING GROEP NV Banke NIZOZEMSKA 2.99%
2 GB0031348658 BARCLAYS PLC Banke ZDRUŽENO KRALJESTVO 2.82%
3 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA Banke ŠPANIJA 2.79%
4 US0605051046 BANK OF AMERICA CORP Banke ZDA 2.78%
5 CH0012138530 CREDIT SUISSE GROUP AG Raznovrstne finančne storitve ŠVICA 2.71%
6 US46625H1005 JPMORGAN CHASE & CO Banke ZDA 2.69%
7 CA8911605092 THE TORONTO-DOMINION BANK Banke KANADA 2.66%
8 FR0000131104 BNP PARIBAS SA Banke FRANCIJA 2.59%
9 US9029733048 US BANCORP Banke ZDA 2.53%
10 US9497461015 WELLS FARGO & COMPANY Banke ZDA 2.50%

Mesečno poročilo - September 2019

Arhiv mesečnih poročil

Osnovne informacije

  • provizija za upravljanje: 2,00 %
  • najvišji vstopni stroški: 3,00 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
  • najvišji izstopni stroški: 1,00 % vrednosti investicijskega kupona
  • najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.

Priporočena doba varčevanja

Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Finance delniški znaša najmanj 5 let. Sredstva v tem obdobju niso vezana.

Obdavčitev

Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:

8 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.

*Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

  sprememba v %
VEP (v EUR) dnevna 12m 36m 60m
4,99 +1,12 +5,87 - -

Na dan 21. 10. 2019.

Gibanje VEP

Arhiv vrednosti enot premoženja - VEP

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.