Skip to main content

NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški

Oplemenitite svoje prihranke z varčevanjem v delnicah dinamičnih družb. Podsklad nalaga premoženje v dejavnosti z nadpovprečnim dolgoročnim potencialom. Večino sredstev podsklad nalaga v delnice srednje velikih družb, katerih potencial in priložnosti za razvoj so nadpovprečni. Kljub ožji usmerjenosti je podsklad dobro razpršen, saj sredstva nalaga razpršeno v več pomembnih dejavnosti in regij razvitih kapitalskih trgov.

Sklad je namenjen dinamičnim vlagateljem, ki verjamejo v nadpovprečni dolgoročni potencial srednje velikih družb iz hitreje rastočih panog. Vlagateljem, ki so pripravljeni sprejeti visoko tveganje z namenom ustvarjanja nadpovprečno visoke pričakovane donosnosti, kot dodatek vlagateljem, ki že varčujejo v podskladih, ki jih uvrščamo v temeljno ali dopolnilno raven.

Ciljna geografska sestava podsklada

Ciljna geografska sestava podsklada
 2011
Razvita Evropa 47,5
Severna Amerika 47,5
Denarna sredstva 5
Vir: NLB Skladi

Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.

Aktualna sestava naložb podsklada

Vrste naložb
Delnice Depoziti
95.63 2.49
Struktura po dejavnosti – najpomembnejše
panožne skupine
Investicijsko blago Banke Energetika Programska oprema in storitve Farmacija, biotehnologija in življenjske znanosti Strojna oprema in preostala oprema Zdravstvena oprema in storitve Polprevodniki in oprema za polprevodnike
12.68 11.53 9.67 8.99 8.52 7.17 6.8 6.51
Struktura delniških naložb po
državah – najpomembnejše države
ZDA FRANCIJA ZDRUŽENO KRALJESTVO GRČIJA ŠVICA KANADA ŠPANIJA NORVEŠKA
40.47 11.72 11.51 5.47 5.41 5.4 4.02 2.9
Struktura po regijah – najpomembnejše
regije
Razvita Evropa Severna Amerika
49.76 45.87
Največje naložbe v delnice
MYTILINEOS SA KORIAN SA MASTEC, INC. VINCI SA MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA BUILDERS FIRSTSOURCE, INC. BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CO ALPHABET INC CVS HEALTH CORPORATION VICAT SA
2.85 2.66 2.63 2.62 2.62 2.61 2.5 2.49 2.47 2.46

Naložbe delnic

Št. ISIN Izdajatelj Skupina dejavnosti Država Delež v ČVS
1 GRS393503008 MYTILINEOS SA Investicijsko blago GRČIJA 2.85%
2 FR0010386334 KORIAN SA Zdravstvena oprema in storitve FRANCIJA 2.66%
3 US5763231090 MASTEC, INC. Investicijsko blago ZDA 2.63%
4 FR0000125486 VINCI SA Investicijsko blago FRANCIJA 2.62%
5 GRS426003000 MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA Energetika GRČIJA 2.62%
6 US12008R1077 BUILDERS FIRSTSOURCE, INC. Investicijsko blago ZDA 2.61%
7 US0995021062 BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CO Programska oprema in storitve ZDA 2.50%
8 US02079K3059 ALPHABET INC Mediji in zabava ZDA 2.49%
9 US1266501006 CVS HEALTH CORPORATION Zdravstvena oprema in storitve ZDA 2.47%
10 FR0000031775 VICAT SA Surovine in predelovalna industrija FRANCIJA 2.46%

Prikazana sestava naložb velja na zadnji dan meseca, za katerega je javno objavljeno mesečno poročilo. Podrobnejše informacije o tipu naložb, njihovi geografski in panožni sestavi, največjih naložbah sklada, obenem pa tudi informacije o ključnih dogodkih na kapitalskih trgih v mesecu, za katerega se sestava naložb objavlja, lahko pridobite v Mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega sklada.

Mesečno poročilo - December 2019

Arhiv mesečnih poročil

Osnovne informacije

  • provizija za upravljanje: 2,00 %
  • najvišji vstopni stroški: 3,00 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
  • najvišji izstopni stroški: 1,00 % vrednosti investicijskega kupona
  • najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.

Priporočena doba varčevanja

Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Dinamični delniški znaša najmanj 5 let. Sredstva v tem obdobju niso vezana.

Obdavčitev

Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:

9 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.

* Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa  sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

  sprememba v %
VEP (v EUR) dnevna 12m 36m 60m
10,37 +0,10 +27,81 +22,60 +49,35

Na dan 16. 01. 2020.

Gibanje VEP

Arhiv vrednosti enot premoženja - VEP

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.