Skip to main content

NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški

Staranje svetovnega prebivalstva in izboljševanje življenjskega standarda narekujeta čedalje večje povpraševanje po zdravilih ter zdravstveni oskrbi in opremi, velik prispevek k razvoju pa se pričakuje tudi od biotehnoloških družb. Podsklad NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški sredstva nalaga v delnice družb, ki jim koristijo demografska gibanja.

Sklad je namenjen vlagateljem, ki verjamejo v pozitiven vpliv demografskih gibanj na poslovanje farmacevtskih družb. Vlagateljem, ki so pripravljeni sprejeti višje do visoko tveganje z namenom ustvarjanja nadpovprečne pričakovane donosnosti, kot dodatek vlagateljem, ki že varčujejo v podskladih, ki jih uvrščamo v temeljno ali dopolnilno raven.

Ciljna sestava podsklada

Ciljna sestava podsklada
 2011
Farmacija in biotehnologija 65
Zdravstvena oprema in storitve 30
Denarna sredstva 5
Vir: NLB Skladi

Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.

Aktualna sestava naložb podsklada

Vrste naložb
Delnice Depoziti
97.12 1.58
Struktura po dejavnosti – najpomembnejše
panožne skupine
Farmacija, biotehnologija in življenjske znanosti Zdravstvena oprema in storitve
65.15 31.97
Struktura delniških naložb po
državah – najpomembnejše države
ZDA JAPONSKA NEMČIJA ŠVICA ZDRUŽENO KRALJESTVO FRANCIJA SLOVENIJA IRSKA
43.14 10.77 9.73 8.25 4.82 3.62 2.91 2.9
Struktura po regijah – najpomembnejše
regije
Severna Amerika Evropa Druge regije
43.14 39.67 14.31
Največje naložbe v delnice
UNITEDHEALTH GROUP INC AMGEN INC ABBOTT LABORATORIES THERMO FISHER SCIENTIFIC INC KRKA D.D. MEDTRONIC PLC CVS HEALTH CORPORATION DANAHER CORP BAYER AG GLAXOSMITHKLINE PLC
3.12 3.09 3 2.95 2.91 2.9 2.85 2.85 2.72 2.56

Naložbe delnic

Št. ISIN Izdajatelj Skupina dejavnosti Država Delež v ČVS
1 US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP INC Zdravstvena oprema in storitve ZDA 3.12%
2 US0311621009 AMGEN INC Farmacija in biotehnologija ZDA 3.09%
3 US0028241000 ABBOTT LABORATORIES Zdravstvena oprema in storitve ZDA 3.00%
4 US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Farmacija in biotehnologija ZDA 2.95%
5 SI0031102120 KRKA D.D. Farmacija in biotehnologija SLOVENIJA 2.91%
6 IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC Zdravstvena oprema in storitve IRSKA 2.90%
7 US1266501006 CVS HEALTH CORPORATION Zdravstvena oprema in storitve ZDA 2.85%
8 US2358511028 DANAHER CORP Zdravstvena oprema in storitve ZDA 2.85%
9 DE000BAY0017 BAYER AG Farmacija in biotehnologija NEMČIJA 2.72%
10 US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE PLC Farmacija in biotehnologija ZDRUŽENO KRALJESTVO 2.56%

Prikazana sestava naložb velja na zadnji dan meseca, za katerega je javno objavljeno mesečno poročilo. Podrobnejše informacije o tipu naložb, njihovi geografski in panožni sestavi, največjih naložbah sklada, obenem pa tudi informacije o ključnih dogodkih na kapitalskih trgih v mesecu, za katerega se sestava naložb objavlja, lahko pridobite v Mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega sklada.

Mesečno poročilo - December 2019

Arhiv mesečnih poročil

Osnovne informacije

  • provizija za upravljanje: 1,75 %
  • najvišji vstopni stroški: 3,00 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
  • najvišji izstopni stroški: 1,00 % vrednosti investicijskega kupona
  • najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.

Priporočena doba varčevanja

Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški znaša najmanj 5 let. Sredstva v tem obdobju niso vezana.

Obdavčitev

Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:

6 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.

* Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa  sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

  sprememba v %
VEP (v EUR) dnevna 12m 36m 60m
10,40 -0,14 +24,80 +31,38 +31,53

Na dan 16. 01. 2020.

Gibanje VEP

Arhiv vrednosti enot premoženja - VEP

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.