Skip to main content

NLB Skladi - Globalni uravnoteženi

Z enim podskladom do koristi varčevanja v delnicah in obveznicah. NLB Skladi - Globalni uravnoteženi je osnovna izbira za večino vlagateljev, saj je najbolj razpršen podsklad v naši ponudbi. Približno enako so vanj vključene delnice in obveznice, kar je za precej vlagateljev najustreznejše razmerje. Podsklad vsebuje naložbe v preko sto uveljavljenih izdajateljev iz vseh ključnih regij in gospodarskih panog.

Sklad je namenjen vlagateljem, ki želijo hkrati varčevati v delnicah in obveznicah družb iz razvitih kapitalskih trgov, vlagateljem, ki so pripravljeni sprejeti povprečno tveganje in vlagateljem, ki temeljno raven prihrankov šele oblikujejo.

Ciljna geografska sestava podsklada

Ciljna geografska sestava podsklada
 2011
Delnice Razvita Evropa 14,5
Delnice Severna Amerika 14,5
Delnice Trgi v razvoju 12,5
Delnice Azija Pacifik razviti trgi 6
Obveznice Razvita Evropa 45
Obveznice Severna Amerika 1,25
Obveznice Azija Pacifik razviti trgi 1,25
Denarna sredstva 5
Vir: NLB Skladi

Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.

Aktualna sestava naložb podsklada

Vrste naložb
Delnice Obveznice Enote ciljnih skladov Depoziti Kratkoročni vrednostni papirji
51.27 41.38 2.9 1.05 0.28
Struktura po dejavnosti – najpomembnejše
panožne skupine
Banke Trajne dobrine Hrana, pijača, tobak Programska oprema in storitve Farmacija, biotehnologija in življenjske znanosti Energija Telekomunikacijske storitve Surovine in predelovalna industrija
6.86 4.56 4.28 3.63 3.38 3.15 2.89 2.54
Struktura delniških naložb po
državah – najpomembnejše države
ZDA FRANCIJA JAPONSKA ZDRUŽENO KRALJESTVO NEMČIJA BRAZILIJA KITAJSKA IRSKA
15.66 6.19 2.9 2.8 2.44 2.44 1.93 1.82
Struktura obvezniških naložb po bonitetah
AAA AA A BBB BB in manj
1.17 12.14 13.57 11.02 3.48
Največje naložbe v delnice
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND ARCELORMITTAL S.A. CAPGEMINI SE LAM RESEARCH CORP ING GROEP NV FEDEX CORP ACCENTURE PLC PPG INDUSTRIES INC SAFRAN SA MICROSOFT CORP
2.9 0.97 0.89 0.88 0.85 0.84 0.79 0.75 0.74 0.73
Največje naložbe v obveznice
INVESTOR AB ERDOEL LAGERGESELLSCHAFT NOVARTIS FINANCE SA SANOFI GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA VEOLIA ENVIRONNEMENT SA STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT 2014 PLC ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV STATOIL ASA
2.09 2.07 1.97 1.95 1.82 1.78 1.6 1.56 1.5 1.28

Naložbe obveznic

Št. ISIN Izdajatelj Država Delež v ČVS
1 XS0625859516 INVESTOR AB ŠVEDSKA 2.09%
2 XS0905658349 ERDOEL LAGERGESELLSCHAFT AVSTRIJA 2.07%
3 XS1134729794 NOVARTIS FINANCE SA LUKSEMBURG 1.97%
4 FR0011625433 SANOFI FRANCIJA 1.95%
5 XS0222383027 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC ZDRUŽENO KRALJESTVO 1.82%
6 XS0193945655 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA ITALIJA 1.78%
7 FR0010474239 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA FRANCIJA 1.60%
8 XS1165754851 STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT 2014 PLC ZDRUŽENO KRALJESTVO 1.56%
9 XS0207320242 ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV NIZOZEMSKA 1.50%
10 XS0416848520 STATOIL ASA NORVEŠKA 1.28%

Naložbe delnic

Št. ISIN Izdajatelj Država Delež v ČVS
1 US46434G8226 ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND JAPONSKA 2.90%
2 LU1598757687 ARCELORMITTAL S.A. LUKSEMBURG 0.97%
3 FR0000125338 CAPGEMINI SE FRANCIJA 0.89%
4 US5128071082 LAM RESEARCH CORP ZDA 0.88%
5 NL0011821202 ING GROEP NV NIZOZEMSKA 0.85%
6 US31428X1063 FEDEX CORP ZDA 0.84%
7 IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC IRSKA 0.79%
8 US6935061076 PPG INDUSTRIES INC ZDA 0.75%
9 FR0000073272 SAFRAN SA FRANCIJA 0.74%
10 US5949181045 MICROSOFT CORP ZDA 0.73%

Prikazana sestava naložb velja na zadnji dan meseca, za katerega je javno objavljeno mesečno poročilo. Podrobnejše informacije o tipu naložb, njihovi geografski in panožni sestavi, največjih naložbah sklada, obenem pa tudi informacije o ključnih dogodkih na kapitalskih trgih v mesecu, za katerega se sestava naložb objavlja, lahko pridobite v Mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega sklada.

Mesečno poročilo - September 2017

Arhiv mesečnih poročil

Osnovne informacije

  • provizija za upravljanje: 1,45 %
  • najvišji vstopni stroški: 2,25 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
  • najvišji izstopni stroški: 1,00 % vrednosti investicijskega kupona
  • najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.

Priporočena doba varčevanja

Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Globalni uravnoteženi znaša najmanj 3 leta. Sredstva v tem obdobju niso vezana.

Obdavčitev

Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:

4 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.

* Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa  sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

  sprememba v %
VEP (v EUR) dnevna 12m 36m 60m
6,74 -0,35 +4,50 +16,77 +29,63

Na dan 19. 10. 2017.

Gibanje VEP

Arhiv vrednosti enot premoženja - VEP

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.