Skip to main content

NLB Skladi - Globalni uravnoteženi

Z enim podskladom do koristi varčevanja v delnicah in obveznicah. NLB Skladi - Globalni uravnoteženi je osnovna izbira za večino vlagateljev, saj je najbolj razpršen podsklad v naši ponudbi. Približno enako so vanj vključene delnice in obveznice, kar je za precej vlagateljev najustreznejše razmerje. Podsklad vsebuje naložbe v preko sto uveljavljenih izdajateljev iz vseh ključnih regij in gospodarskih panog.

Sklad je namenjen vlagateljem, ki želijo hkrati varčevati v delnicah in obveznicah družb iz razvitih kapitalskih trgov, vlagateljem, ki so pripravljeni sprejeti povprečno tveganje in vlagateljem, ki temeljno raven prihrankov šele oblikujejo.

Ciljna geografska sestava podsklada

Ciljna geografska sestava podsklada
 2011
Delnice Razvita Evropa 14,5
Delnice Severna Amerika 14,5
Delnice Trgi v razvoju 12,5
Delnice Azija Pacifik razviti trgi 6
Obveznice Razvita Evropa 45
Obveznice Severna Amerika 1,25
Obveznice Azija Pacifik razviti trgi 1,25
Denarna sredstva 5
Vir: NLB Skladi

Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.

Aktualna sestava naložb podsklada

Vrste naložb
Delnice Obveznice Enote ciljnih skladov Kratkoročni vrednostni papirji
51.47 42.61 3.21 0.12
Struktura po dejavnosti – najpomembnejše
panožne skupine
Banke Hrana, pijača, tobak Investicijsko blago Programska oprema in storitve Farmacija, biotehnologija in življenjske znanosti Energetika Mediji in zabava Polprevodniki in oprema za polprevodnike
6.25 4.77 4.28 3.99 3.98 2.82 2.59 2.23
Struktura obvezniških naložb po
državah – najpomembnejše države
ZDA FRANCIJA JAPONSKA NEMČIJA KITAJSKA JUŽNA KOREJA BRAZILIJA IRSKA
16.38 6.11 3.21 2.94 2.6 2.07 2.06 2
Struktura obvezniških naložb po bonitetah
AAA AA A BBB BB in manj
0.92 11.67 14.95 10.8 4.26
Največje naložbe v delnice
ISHARES MSCI JAPAN ETF CAPGEMINI SE ALPHABET INC LAM RESEARCH CORP AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC ACCENTURE PLC BASF SE MEDTRONIC PLC FEDEX CORP ROCHE HOLDING AG
3.21 1.37 1.35 1.17 1.16 1.05 0.96 0.95 0.95 0.92
Največje naložbe v obveznice
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS ROBERT BOSCH INVESTMENT SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV UNIONE DI BANCHE ITALIAN NOVARTIS FINANCE SA NESTLE FINANCE INTL LTD ENBW INTL FINANCE BV INVESTOR AB BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL
1.94 1.78 1.76 1.7 1.6 1.54 1.39 1.36 1.36 1.3

Naložbe obveznic

Št. ISIN Izdajatelj Država Delež v ČVS
1 XS0222383027 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC ZDRUŽENO KRALJESTVO 1.94%
2 XS2020670936 MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS LUKSEMBURG 1.78%
3 XS0934539726 ROBERT BOSCH INVESTMENT NIZOZEMSKA 1.76%
4 XS1476654584 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV NIZOZEMSKA 1.70%
5 IT0005320665 UNIONE DI BANCHE ITALIAN ITALIJA 1.60%
6 XS1134729794 NOVARTIS FINANCE SA LUKSEMBURG 1.54%
7 XS0826531120 NESTLE FINANCE INTL LTD LUKSEMBURG 1.39%
8 XS0207320242 ENBW INTL FINANCE BV NIZOZEMSKA 1.36%
9 XS0625859516 INVESTOR AB ŠVEDSKA 1.36%
10 XS1028954953 BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL NIZOZEMSKA 1.30%

Naložbe delnic

Št. ISIN Izdajatelj Država Delež v ČVS
1 US46434G8226 ISHARES MSCI JAPAN ETF ZDA 3.21%
2 FR0000125338 CAPGEMINI SE FRANCIJA 1.37%
3 US02079K3059 ALPHABET INC ZDA 1.35%
4 US5128071082 LAM RESEARCH CORP ZDA 1.17%
5 US0091581068 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC ZDA 1.16%
6 IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC IRSKA 1.05%
7 DE000BASF111 BASF SE NEMČIJA 0.96%
8 IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC IRSKA 0.95%
9 US31428X1063 FEDEX CORP ZDA 0.95%
10 CH0012032048 ROCHE HOLDING AG ŠVICA 0.92%

Prikazana sestava naložb velja na zadnji dan meseca, za katerega je javno objavljeno mesečno poročilo. Podrobnejše informacije o tipu naložb, njihovi geografski in panožni sestavi, največjih naložbah sklada, obenem pa tudi informacije o ključnih dogodkih na kapitalskih trgih v mesecu, za katerega se sestava naložb objavlja, lahko pridobite v Mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega sklada.

Mesečno poročilo - Marec 2020

Arhiv mesečnih poročil

Osnovne informacije

  • provizija za upravljanje: 1,65 %
  • najvišji vstopni stroški: 2,25 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
  • najvišji izstopni stroški: 1,00 % vrednosti investicijskega kupona
  • najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.

Priporočena doba varčevanja

Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Globalni uravnoteženi znaša najmanj 3 leta. Sredstva v tem obdobju niso vezana.

Obdavčitev

Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:

4 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.

* Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa  sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

  sprememba v %
VEP (v EUR) dnevna 12m 36m 60m
6,16 +0,49 -10,37 -8,62 -5,94

Na dan 07. 04. 2020.

Gibanje VEP

Arhiv vrednosti enot premoženja - VEP

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.