Skip to main content

NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški

Z eno naložbo do dinamičnih in perspektivnih trgov južne, srednje in vzhodne Evrope. Nedavna vključitev nekaterih držav, kamor nalaga podsklad, v EU, oziroma njihove težnje k priključitvi EU porajajo utemeljena pričakovanja, da bodo ravno ta gospodarstva (posledično pa tudi delnice družb iz teh gospodarstev) v prihodnosti vlagateljem prinašala nadpovprečne rezultate.

Sklad je namenjen vlagateljem, ki želijo biti deležni pričakovanih pozitivnih učinkov vse večje integracije evropskega prostora, vlagateljem, ki so pripravljeni sprejeti visoko tveganje z namenom ustvarjanja nadpovprečne pričakovane donosnosti, kot dodatek vlagateljem, ki že varčujejo v podskladih, ki jih uvrščamo v temeljno ali dopolnilno raven.

Ciljna geografska sestava podsklada

Ciljna geografska sestava podsklada
 2011
Južna Evropa 1* 45
Južna Evropa 2* 50
Denarna sredstva 5
Vir: NLB Skladi
  • * Južna Evropa 1: 
    Grčija, Portugalska, Španija, Italija, Malta, Ciper, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora, Makedonija in Turčija
  • * Južna Evropa 2:
    Poljska, Češka, Madžarska, Slovaška, Slovenija, Estonija, Latvija, Litva, Rusija, Romunija in Bolgarija 

Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.

Aktualna sestava naložb podsklada

Vrste naložb
Delnice
94.62
Struktura po dejavnosti – najpomembnejše
panožne skupine
Energetika Banke Investicijsko blago Telekomunikacijske storitve Javna oskrba Maloprodaja hrane in osnovne potrošne dobrine Maloprodaja Surovine in predelovalna industrija
18.97 14.57 9.3 9.29 6.92 6.59 6.14 4.92
Struktura delniških naložb po
državah – najpomembnejše države
RUSIJA GRČIJA ITALIJA POLJSKA TURČIJA ŠPANIJA PORTUGALSKA ESTONIJA
24.83 10.37 8 7.91 7.35 6.85 6.54 5.99
Največje naložbe v delnice
OPAP SA JUMBO SA MYTILINEOS SA LUKOIL PJSC MONCLER SPA EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA MINING AND METALLURGICAL COMPANY NORILSK NICKEL GAZPROM PJSC SURGUTNEFTEGAS PJSC ASSECO POLAND SA
3.53 3.5 3.33 3.23 3.22 3.05 2.97 2.89 2.88 2.87

Naložbe delnic

Št. ISIN Izdajatelj Skupina dejavnosti Država Delež v ČVS
1 GRS419003009 OPAP SA Potrošne storitve GRČIJA 3.53%
2 GRS282183003 JUMBO SA Maloprodaja GRČIJA 3.50%
3 GRS393503008 MYTILINEOS SA Investicijsko blago GRČIJA 3.33%
4 US69343P1057 LUKOIL PJSC Energetika RUSIJA 3.23%
5 IT0004965148 MONCLER SPA Trajne potrošne dobrine in oblačila ITALIJA 3.22%
6 PTEDP0AM0009 EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA Javna oskrba PORTUGALSKA 3.05%
7 US55315J1025 MINING AND METALLURGICAL COMPANY NORILSK NICKEL Surovine in predelovalna industrija RUSIJA 2.97%
8 US3682872078 GAZPROM PJSC Energetika RUSIJA 2.89%
9 US8688612048 SURGUTNEFTEGAS PJSC Energetika RUSIJA 2.88%
10 PLSOFTB00016 ASSECO POLAND SA Programska oprema in storitve POLJSKA 2.87%

Prikazana sestava naložb velja na zadnji dan meseca, za katerega je javno objavljeno mesečno poročilo. Podrobnejše informacije o tipu naložb, njihovi geografski in panožni sestavi, največjih naložbah sklada, obenem pa tudi informacije o ključnih dogodkih na kapitalskih trgih v mesecu, za katerega se sestava naložb objavlja, lahko pridobite v Mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega sklada.

Mesečno poročilo - Januar 2020

Arhiv mesečnih poročil

Osnovne informacije

  • provizija za upravljanje: 2,00 %
  • najvišji vstopni stroški: 3,00 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
  • najvišji izstopni stroški: 1,00 % vrednosti investicijskega kupona
  • najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.

Priporočena doba varčevanja

Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški znaša najmanj 5 let, po možnosti pa vsaj 10 let. Sredstva v tem obdobju niso vezana.

Obdavčitev

Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:

9 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.

* Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa  sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

  sprememba v %
VEP (v EUR) dnevna 12m 36m 60m
4,41 -3,68 +4,63 +14,13 +22,01

Na dan 27. 02. 2020.

Gibanje VEP

Arhiv vrednosti enot premoženja - VEP

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.