Skip to main content

NLB Skladi - Naravni viri delniški

Naravni viri so omejeni, potrebe po njih pa tako rekoč ne. Ocena, da se bodo naravni viri dražili, je utemeljena. V tem primeru lahko ugodne donose pričakujejo tudi vlagatelji v podsklad NLB Skladi - Naravni viri delniški, katerega donosnost je močno povezana z gibanjem cen naravnih virov in surovin.

Sklad je namenjen vlagateljem, ki verjamejo, da se bodo naravni viri v prihodnje še dražili, vlagateljem, ki so pripravljeni sprejeti višje do visoko tveganje z namenom ustvarjanja nadpovprečne pričakovane donosnosti, kot dodatek vlagateljem, ki že varčujejo v podskladih, ki jih uvrščamo v temeljno ali dopolnilno raven.

Certifikat Naj sklad 2018 je nagrada revije Moje finance iz raziskave med vzajemnimi skladi na slovenskem trgu v marcu 2018.

Ciljna sestava podsklada

Ciljna sestava podsklada
 2011
Energetika 55
Kovine in rudarstvo 40
Denarna sredstva 5
Vir: NLB Skladi

Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.

Aktualna sestava naložb podsklada

Vrste naložb
Delnice Depoziti
96.57 1.54
Struktura po dejavnosti – najpomembnejše
panožne skupine
Nafta, plin in druga potrošna goriva Kovine in rudarstvo Oprema in storitve s področja energije
52.37 40.23 3.97
Struktura delniških naložb po
državah – najpomembnejše države
ZDA KITAJSKA KANADA RUSIJA ZDRUŽENO KRALJESTVO BRAZILIJA AVSTRALIJA NIZOZEMSKA
20.06 10.56 10.35 10.03 8.35 4.5 2.91 2.76
Struktura po regijah – najpomembnejše
regije
Evropa Druge regije Severna Amerika
35.47 30.69 30.41
Največje naložbe v delnice
KINDER MORGAN INC BHP GROUP LTD CONOCOPHILLIPS BP PLC RIO TINTO LTD ROYAL DUTCH SHELL PLC CENOVUS ENERGY INC ANGLO AMERICAN PLC GLENCORE PLC CHEVRON CORP
2.92 2.91 2.91 2.87 2.78 2.76 2.72 2.7 2.68 2.67

Naložbe delnic

Št. ISIN Izdajatelj Skupina dejavnosti Država Delež v ČVS
1 US49456B1017 KINDER MORGAN INC Energetika ZDA 2.92%
2 US0886061086 BHP GROUP LTD Surovine in predelovalna industrija AVSTRALIJA 2.91%
3 US20825C1045 CONOCOPHILLIPS Energetika ZDA 2.91%
4 US0556221044 BP PLC Energetika ZDRUŽENO KRALJESTVO 2.87%
5 AU000000RIO1 RIO TINTO LTD Surovine in predelovalna industrija AVSTRALIJA 2.78%
6 US7802592060 ROYAL DUTCH SHELL PLC Energetika ZDRUŽENO KRALJESTVO 2.76%
7 CA15135U1093 CENOVUS ENERGY INC Energetika KANADA 2.72%
8 GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN PLC Surovine in predelovalna industrija ZDRUŽENO KRALJESTVO 2.70%
9 JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC Surovine in predelovalna industrija JERSEY 2.68%
10 US1667641005 CHEVRON CORP Energetika ZDA 2.67%

Prikazana sestava naložb velja na zadnji dan meseca, za katerega je javno objavljeno mesečno poročilo. Podrobnejše informacije o tipu naložb, njihovi geografski in panožni sestavi, največjih naložbah sklada, obenem pa tudi informacije o ključnih dogodkih na kapitalskih trgih v mesecu, za katerega se sestava naložb objavlja, lahko pridobite v Mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega sklada.

Mesečno poročilo - Januar 2019

Arhiv mesečnih poročil

Osnovne informacije

  • provizija za upravljanje: 1,75 %
  • najvišji vstopni stroški: 3,00 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
  • najvišji izstopni stroški: 1,00 % vrednosti investicijskega kupona
  • najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.

Priporočena doba varčevanja

Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Naravni viri delniški znaša najmanj 5 let. Sredstva v tem obdobju niso vezana.

Obdavčitev

Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:

8 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.

* Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa  sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

  sprememba v %
VEP (v EUR) dnevna 12m 36m 60m
4,45 +1,24 +6,62 +61,20 +13,82

Na dan 20. 02. 2019.

Gibanje VEP

Arhiv vrednosti enot premoženja - VEP

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.