Skip to main content

NLB Skladi - Naravni viri delniški

Naravni viri so omejeni, potrebe po njih pa tako rekoč ne. Ocena, da se bodo naravni viri dražili, je utemeljena. V tem primeru lahko ugodne donose pričakujejo tudi vlagatelji v podsklad NLB Skladi - Naravni viri delniški, katerega donosnost je močno povezana z gibanjem cen naravnih virov in surovin.

Sklad je namenjen vlagateljem, ki verjamejo, da se bodo naravni viri v prihodnje še dražili, vlagateljem, ki so pripravljeni sprejeti višje do visoko tveganje z namenom ustvarjanja nadpovprečne pričakovane donosnosti, kot dodatek vlagateljem, ki že varčujejo v podskladih, ki jih uvrščamo v temeljno ali dopolnilno raven.

Certifikat Naj sklad 2019 je nagrada revije Moje finance iz raziskave med vzajemnimi skladi na slovenskem trgu v marcu 2019.

Ciljna sestava podsklada

Ciljna sestava podsklada
 2011
Energetika 55
Kovine in rudarstvo 40
Denarna sredstva 5
Vir: NLB Skladi

Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.

Aktualna sestava naložb podsklada

Vrste naložb
Delnice
96.31
Struktura po dejavnosti – najpomembnejše
panožne skupine
Energetika Kovine in rudarstvo
57.24 39.07
Struktura delniških naložb po
državah – najpomembnejše države
ZDA RUSIJA KANADA ZDRUŽENO KRALJESTVO KITAJSKA BRAZILIJA INDIJA FRANCIJA
18.8 12.41 11.25 8.66 7.78 5.34 3 2.99
Struktura po regijah – najpomembnejše
regije
Evropa Druge regije Severna Amerika
35.78 30.48 30.05
Največje naložbe v delnice
RELIANCE INDUSTRIES LTD TOTAL SA CONOCOPHILLIPS PETROLEO BRASILEIRO SA BHP GROUP LTD CENOVUS ENERGY INC SUNCOR ENERGY INC ENI SPA ROYAL DUTCH SHELL PLC ARCELORMITTAL S.A.
3 2.99 2.84 2.78 2.76 2.72 2.66 2.65 2.65 2.64

Naložbe delnic

Št. ISIN Izdajatelj Skupina dejavnosti Država Delež v ČVS
1 US7594701077 RELIANCE INDUSTRIES LTD Energetika INDIJA 3.00%
2 FR0000120271 TOTAL SA Energetika FRANCIJA 2.99%
3 US20825C1045 CONOCOPHILLIPS Energetika ZDA 2.84%
4 US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO SA Energetika BRAZILIJA 2.78%
5 US0886061086 BHP GROUP LTD Surovine in predelovalna industrija AVSTRALIJA 2.76%
6 CA15135U1093 CENOVUS ENERGY INC Energetika KANADA 2.72%
7 CA8672241079 SUNCOR ENERGY INC Energetika KANADA 2.66%
8 IT0003132476 ENI SPA Energetika ITALIJA 2.65%
9 US7802592060 ROYAL DUTCH SHELL PLC Energetika NIZOZEMSKA 2.65%
10 US03938L2034 ARCELORMITTAL S.A. Surovine in predelovalna industrija LUKSEMBURG 2.64%

Prikazana sestava naložb velja na zadnji dan meseca, za katerega je javno objavljeno mesečno poročilo. Podrobnejše informacije o tipu naložb, njihovi geografski in panožni sestavi, največjih naložbah sklada, obenem pa tudi informacije o ključnih dogodkih na kapitalskih trgih v mesecu, za katerega se sestava naložb objavlja, lahko pridobite v Mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega sklada.

Mesečno poročilo - Oktober 2019

Arhiv mesečnih poročil

Osnovne informacije

  • provizija za upravljanje: 1,75 %
  • najvišji vstopni stroški: 3,00 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
  • najvišji izstopni stroški: 1,00 % vrednosti investicijskega kupona
  • najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.

Priporočena doba varčevanja

Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Naravni viri delniški znaša najmanj 5 let. Sredstva v tem obdobju niso vezana.

Obdavčitev

Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:

8 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.

* Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa  sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

  sprememba v %
VEP (v EUR) dnevna 12m 36m 60m
4,33 +1,02 +3,30 +5,42 +16,37

Na dan 04. 12. 2019.

Gibanje VEP

Arhiv vrednosti enot premoženja - VEP

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.