Skip to main content

NLB Skladi - Nepremičnine delniški

Nepremičnine predstavljajo dodatno možnost razpršitve finančnih naložb. Največja pomanjkljivost naložb v nepremičnine je visok začetni vložek, nizka likvidnost in stroški njihovega vzdrževanja. Nepremičninski skladi tako postajajo vse resnejša alternativa kupovanju nepremičnin v naravi, saj odpravljajo večino prej naštetih pomanjkljivosti in so primerni tudi za manjše vlagatelje.

Sklad je namenjen vlagateljem, ki želijo premoženje naložiti tudi v nepremičninske naložbe, a jih zgoraj omenjene pomanjkljivosti od tega odvračajo ter so obenem pripravljeni sprejeti višje do visoko tveganje z namenom ustvarjanja nadpovprečne pričakovane donosnosti. Sklad je prav tako zanimiv dodatek vlagateljem, ki že varčujejo v podskladih, ki jih uvrščamo v temeljno ali dopolnilno raven.

Ciljna sestava naložb

Ciljna geografska sestava podsklada
 2011
nepremičninski skladi (REITs) 75
upravljanje nepremičnin in razvoj 20
denarna sredstva 5
Vir: NLB Skladi

Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v  prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.

Aktualna sestava naložb podsklada

Vrste naložb
Delnice
95.49
Struktura po dejavnosti – najpomembnejše
panožne skupine
Nepremičninski skladi (REITs) Upravljanje nepremičnin in razvoj
77.07 18.42
Struktura obvezniških naložb po
državah – najpomembnejše države
ZDA AVSTRALIJA HONG KONG KITAJSKA FRANCIJA JAPONSKA NEMČIJA ZDRUŽENO KRALJESTVO
64.46 6.13 4.68 4.5 4.4 4.26 3.88 1.99
Struktura po regijah – najpomembnejše
regije
Severna Amerika Druge regije Evropa
65.64 19.58 10.26
Največje naložbe v delnice
DIGITAL REALTY TRUST INC EQUINIX INC AMERICAN TOWER CORP. CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP VONOVIA SE SBA COMMUNICATIONS CORPORATION PROLOGIS INC PUBLIC STORAGE CHINA VANKE CO., LTD EQUITY RESIDENTIAL
5.16 4.84 4.52 4.38 3.88 3.76 3.61 3.37 2.55 2.49

Naložbe delnic

Št. ISIN Izdajatelj Skupina dejavnosti Država Delež v ČVS
1 US2538681030 DIGITAL REALTY TRUST INC Nepremičninski skladi (REITs) ZDA 5.16%
2 US29444U7000 EQUINIX INC Nepremičninski skladi (REITs) ZDA 4.84%
3 US03027X1000 AMERICAN TOWER CORP. Nepremičninski skladi (REITs) ZDA 4.52%
4 US22822V1017 CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP Nepremičninski skladi (REITs) ZDA 4.38%
5 DE000A1ML7J1 VONOVIA SE Upravljanje nepremičnin in razvoj NEMČIJA 3.88%
6 US78410G1040 SBA COMMUNICATIONS CORPORATION Nepremičninski skladi (REITs) ZDA 3.76%
7 US74340W1036 PROLOGIS INC Nepremičninski skladi (REITs) ZDA 3.61%
8 US74460D1090 PUBLIC STORAGE Nepremičninski skladi (REITs) ZDA 3.37%
9 CNE100001SR9 CHINA VANKE CO., LTD Upravljanje nepremičnin in razvoj KITAJSKA 2.55%
10 US29476L1070 EQUITY RESIDENTIAL Nepremičninski skladi (REITs) ZDA 2.49%

Prikazana sestava naložb velja na zadnji dan meseca, za katerega je javno objavljeno mesečno poročilo. Podrobnejše informacije o tipu naložb, njihovi geografski in panožni sestavi, največjih naložbah sklada, obenem pa tudi informacije o ključnih dogodkih na kapitalskih trgih v mesecu, za katerega se sestava naložb objavlja, lahko pridobite v Mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega sklada.

Mesečno poročilo - Marec 2020

Arhiv mesečnih poročil

Osnovne informacije

Priporočena doba varčevanja

Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Nepremičnine delniški znaša najmanj 5 let.

Obdavčitev

Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:

8 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.

* Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa  sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

  sprememba v %
VEP (v EUR) dnevna 12m 36m 60m
6,32 +0,97 -19,46 -15,52 -15,51

Na dan 07. 04. 2020.

 

Gibanje VEP

Arhiv vrednosti enot premoženja - VEP

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.