Skip to main content

NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi

Bi radi izkoristili dinamični potencial držav, ki so nedavno postale članice Evropske unije oziroma so države kandidatke in obenem prevzemali uravnoteženo naložbeno tveganje? Sredstva podsklada NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi namreč ne sestavljajo le delnice, temveč je pomemben del sredstev naložen v obveznicah, kar predstavlja dodatno razpršitev in posledično nižje tveganje za vlagatelja.

Sklad je namenjen vlagateljem, ki želijo hkrati varčevati v delnicah in obveznicah, vlagateljem, ki verjamejo v potencial novih članic EU in kandidatk za članstvo, vlagateljem, ki so pripravljeni sprejeti višje, a ne visoko tveganje z namenom ustvarjanja nadpovprečne pričakovane donosnosti, kot dodatek vlagateljem, ki že varčujejo v podskladih, ki jih uvrščamo v temeljno ali dopolnilno raven.

Ciljna geografska sestava podsklada

Ciljna geografska sestava podsklada
 2011
Delnice držav: Češka, Madžarska, Poljska, Slovaška in Slovenija 30
Delnice držav: Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Hrvaška, Makedonija, Srbija in Turčija 10
Delnice držav: Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva in Romunija 7,5
Obveznice držav: Češka, Madžarska, Poljska, Slovaška in Slovenija 40
Obveznice držav: Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva in Romunija 7,5
Denarna sredstva 5
Vir: NLB Skladi

Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.

Aktualna sestava naložb podsklada

Vrste naložb
Delnice Obveznice Kratkoročni vrednostni papirji
55.36 40.17 1.26
Struktura delniških naložb po
državah – najpomembnejše države
POLJSKA MADŽARSKA ČEŠKA REPUBLIKA TURČIJA SLOVENIJA ESTONIJA SRBIJA LITVA
11.38 10.64 7.68 6.58 5.43 3.51 2.98 2.42
Struktura obvezniških naložb po
državah – najpomembnejše države
SLOVENIJA POLJSKA ROMUNIJA ČEŠKA REPUBLIKA MADŽARSKA ESTONIJA SLOVAŠKA LITVA
19.65 5.09 4.11 2.86 2.74 2.07 1.85 1.8
Struktura obvezniških naložb po bonitetah
AA A BBB BB in manj
1.23 18.1 8.62 12.22
Največje naložbe v delnice
ASSECO POLAND SA UNIPETROL AS CINKARNA METALURŠKO-KEMIČNA INDUSTRIJA CELJE, D.D. MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC RICHTER GEDEON NYRT BANK MILLENNIUM S.A. MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC CEZ AS KOMERCNI BANKA AS POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA
2.2 2.16 2.04 1.98 1.98 1.97 1.96 1.92 1.91 1.9
Največje naložbe v obveznice
REPUBLIKA SLOVENIJA (SLOREP 5 1/8 03/30/26) REPUBLIKA SLOVENIJA (SLOREP 4 5/8 09/09/24) TELEKOM SLOVENIJE D.D. MOL HUNGARIAN OIL & GAS BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REPUBLIKA SLOVENIJA (SLOREP 2 1/8 07/28/25) ADRIA MOBIL, D.O.O. NOVO MESTO ROMANIA EESTI ENERGIA AS
3.29 3.05 3.02 2.74 2.65 2.44 2.36 2.16 2.12 2.07

Naložbe obveznic

Št. ISIN Izdajatelj Država Delež v ČVS
1 SI0002103164 REPUBLIKA SLOVENIJA (SLOREP 5 1/8 03/30/26) SLOVENIJA 3.29%
2 SI0002102984 REPUBLIKA SLOVENIJA (SLOREP 4 5/8 09/09/24) SLOVENIJA 3.05%
3 SI0032103630 TELEKOM SLOVENIJE D.D. SLOVENIJA 3.02%
4 XS1401114811 MOL HUNGARIAN OIL & GAS MADŽARSKA 2.74%
5 XS1403619411 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO POLJSKA 2.65%
6 XS0543882095 REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND POLJSKA 2.44%
7 SI0002103545 REPUBLIKA SLOVENIJA (SLOREP 2 1/8 07/28/25) SLOVENIJA 2.36%
8 SI0032103507 ADRIA MOBIL, D.O.O. NOVO MESTO SLOVENIJA 2.16%
9 XS1060842975 ROMANIA ROMUNIJA 2.12%
10 XS0235372140 EESTI ENERGIA AS ESTONIJA 2.07%

Naložbe delnic

Št. ISIN Izdajatelj Država Delež v ČVS
1 PLSOFTB00016 ASSECO POLAND SA POLJSKA 2.20%
2 CZ0009091500 UNIPETROL AS ČEŠKA REPUBLIKA 2.16%
3 SI0031103805 CINKARNA METALURŠKO-KEMIČNA INDUSTRIJA CELJE, D.D. SLOVENIJA 2.04%
4 HU0000073507 MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC MADŽARSKA 1.98%
5 HU0000123096 RICHTER GEDEON NYRT MADŽARSKA 1.98%
6 PLBIG0000016 BANK MILLENNIUM S.A. POLJSKA 1.97%
7 HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC MADŽARSKA 1.96%
8 CZ0005112300 CEZ AS ČEŠKA REPUBLIKA 1.92%
9 CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS ČEŠKA REPUBLIKA 1.91%
10 PLPZU0000011 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA POLJSKA 1.90%

Prikazana sestava naložb velja na zadnji dan meseca, za katerega je javno objavljeno mesečno poročilo. Podrobnejše informacije o tipu naložb, njihovi geografski in panožni sestavi, največjih naložbah sklada, obenem pa tudi informacije o ključnih dogodkih na kapitalskih trgih v mesecu, za katerega se sestava naložb objavlja, lahko pridobite v Mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega sklada.

Mesečno poročilo - September 2017

Arhiv mesečnih poročil

Osnovne informacije

  • provizija za upravljanje: 1,75 %
  • najvišji vstopni stroški: 2,25 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
  • najvišji izstopni stroški: 1,00 % vrednosti investicijskega kupona
  • najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.

Priporočena doba varčevanja

Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi znaša najmanj 3 leta. Sredstva v tem obdobju niso vezana.

Obdavčitev

Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:

6 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.

* Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa  sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

  sprememba v %
VEP (v EUR) dnevna 12m 36m 60m
27,17 +0,13 +12,13 +19,84 +34,27

Na dan 19. 10. 2017.

Gibanje VEP

Arhiv vrednosti enot premoženja - VEP

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.