Skip to main content

NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi

Bi radi izkoristili dinamični potencial držav, ki so nedavno postale članice Evropske unije oziroma so države kandidatke in obenem prevzemali uravnoteženo naložbeno tveganje? Sredstva podsklada NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi namreč ne sestavljajo le delnice, temveč je pomemben del sredstev naložen v obveznicah, kar predstavlja dodatno razpršitev in posledično nižje tveganje za vlagatelja.

Sklad je namenjen vlagateljem, ki želijo hkrati varčevati v delnicah in obveznicah, vlagateljem, ki verjamejo v potencial novih članic EU in kandidatk za članstvo, vlagateljem, ki so pripravljeni sprejeti višje, a ne visoko tveganje z namenom ustvarjanja nadpovprečne pričakovane donosnosti, kot dodatek vlagateljem, ki že varčujejo v podskladih, ki jih uvrščamo v temeljno ali dopolnilno raven.

Ciljna geografska sestava podsklada

Ciljna geografska sestava podsklada
 2011
Delnice držav: Češka, Madžarska, Poljska, Slovaška in Slovenija 30
Delnice držav: Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Hrvaška, Makedonija, Srbija in Turčija 10
Delnice držav: Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva in Romunija 7,5
Obveznice držav: Češka, Madžarska, Poljska, Slovaška in Slovenija 40
Obveznice držav: Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva in Romunija 7,5
Denarna sredstva 5
Vir: NLB Skladi

Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.

Aktualna sestava naložb podsklada

Vrste naložb
Delnice Obveznice Kratkoročni vrednostni papirji
55.36 39.76 1.48
Struktura delniških naložb po
državah – najpomembnejše države
POLJSKA MADŽARSKA ČEŠKA REPUBLIKA SLOVENIJA TURČIJA SRBIJA ESTONIJA HRVAŠKA
11.61 10.46 7.73 5.9 4.93 3.44 3.17 2.86
Struktura obvezniških naložb po
državah – najpomembnejše države
SLOVENIJA MADŽARSKA ROMUNIJA ČEŠKA REPUBLIKA ESTONIJA SLOVAŠKA POLJSKA LITVA
21 4.05 3.45 3.03 2.41 2.19 2.17 1.46
Struktura obvezniških naložb po bonitetah
AA A BBB BB in manj
3.03 13.39 12.08 11.25
Največje naložbe v delnice
ASSECO POLAND SA CINKARNA METALURŠKO-KEMIČNA INDUSTRIJA CELJE, D.D. RICHTER GEDEON NYRT O2 CZECH REPUBLIC AS MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC AERODROM NIKOLA TESLA AD UNIPETROL AS BANK MILLENNIUM S.A. POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ANY SECURITY PRINTING CO
2.53 2.43 2.13 2.07 2.07 2.05 2.01 1.99 1.96 1.86
Največje naložbe v obveznice
TELEKOM SLOVENIJE D.D. REPUBLIKA SLOVENIJA (SLOREP 5 1/8 03/30/26) ADRIA MOBIL, D.O.O. NOVO MESTO REPUBLIKA SLOVENIJA (SLOREP 2 1/8 07/28/25) EESTI ENERGIA AS REPUBLIKA SLOVENIJA (SLOREP 4 5/8 09/09/24) REPUBLIC OF HUNGARY SLOVAK REPUBLIC REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND ROMANIA
3.63 3.14 2.56 2.47 2.41 2.38 2.28 2.19 2.17 2.09

Naložbe obveznic

Št. ISIN Izdajatelj Država Delež v ČVS
1 SI0032103630 TELEKOM SLOVENIJE D.D. SLOVENIJA 3.63%
2 SI0002103164 REPUBLIKA SLOVENIJA (SLOREP 5 1/8 03/30/26) SLOVENIJA 3.14%
3 SI0032103507 ADRIA MOBIL, D.O.O. NOVO MESTO SLOVENIJA 2.56%
4 SI0002103545 REPUBLIKA SLOVENIJA (SLOREP 2 1/8 07/28/25) SLOVENIJA 2.47%
5 XS0235372140 EESTI ENERGIA AS ESTONIJA 2.41%
6 SI0002102984 REPUBLIKA SLOVENIJA (SLOREP 4 5/8 09/09/24) SLOVENIJA 2.38%
7 XS0212993678 REPUBLIC OF HUNGARY MADŽARSKA 2.28%
8 SK4120008954 SLOVAK REPUBLIC SLOVAŠKA 2.19%
9 XS0543882095 REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND POLJSKA 2.17%
10 XS1060842975 ROMANIA ROMUNIJA 2.09%

Naložbe delnic

Št. ISIN Izdajatelj Država Delež v ČVS
1 PLSOFTB00016 ASSECO POLAND SA POLJSKA 2.53%
2 SI0031103805 CINKARNA METALURŠKO-KEMIČNA INDUSTRIJA CELJE, D.D. SLOVENIJA 2.43%
3 HU0000123096 RICHTER GEDEON NYRT MADŽARSKA 2.13%
4 CZ0009093209 O2 CZECH REPUBLIC AS ČEŠKA REPUBLIKA 2.07%
5 HU0000068952 MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC MADŽARSKA 2.07%
6 RSANTBE11090 AERODROM NIKOLA TESLA AD SRBIJA 2.05%
7 CZ0009091500 UNIPETROL AS ČEŠKA REPUBLIKA 2.01%
8 PLBIG0000016 BANK MILLENNIUM S.A. POLJSKA 1.99%
9 PLPKO0000016 POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA POLJSKA 1.96%
10 HU0000093257 ANY SECURITY PRINTING CO MADŽARSKA 1.86%

Prikazana sestava naložb velja na zadnji dan meseca, za katerega je javno objavljeno mesečno poročilo. Podrobnejše informacije o tipu naložb, njihovi geografski in panožni sestavi, največjih naložbah sklada, obenem pa tudi informacije o ključnih dogodkih na kapitalskih trgih v mesecu, za katerega se sestava naložb objavlja, lahko pridobite v Mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega sklada.

Mesečno poročilo - April 2017

Arhiv mesečnih poročil

Osnovne informacije

  • provizija za upravljanje: 1,75 %
  • najvišji vstopni stroški: 2,25 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
  • najvišji izstopni stroški: 1,00 % vrednosti investicijskega kupona
  • najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.

Priporočena doba varčevanja

Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi znaša najmanj 3 leta. Sredstva v tem obdobju niso vezana.

Obdavčitev

Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:

6 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.

* Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa  sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

  sprememba v %
VEP (v EUR) dnevna 12m 36m 60m
26,26 +0,00 +12,11 +21,73 +39,11

Na dan 25. 05. 2017.

Gibanje VEP

Arhiv vrednosti enot premoženja - VEP

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.