Skip to main content

NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi

Bi radi izkoristili dinamični potencial držav, ki so nedavno postale članice Evropske unije oziroma so države kandidatke in obenem prevzemali uravnoteženo naložbeno tveganje? Sredstva podsklada NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi namreč ne sestavljajo le delnice, temveč je pomemben del sredstev naložen v obveznicah, kar predstavlja dodatno razpršitev in posledično nižje tveganje za vlagatelja.

Sklad je namenjen vlagateljem, ki želijo hkrati varčevati v delnicah in obveznicah, vlagateljem, ki verjamejo v potencial novih članic EU in kandidatk za članstvo, vlagateljem, ki so pripravljeni sprejeti višje, a ne visoko tveganje z namenom ustvarjanja nadpovprečne pričakovane donosnosti, kot dodatek vlagateljem, ki že varčujejo v podskladih, ki jih uvrščamo v temeljno ali dopolnilno raven.

Ciljna geografska sestava podsklada

Ciljna geografska sestava podsklada
 2011
Delnice držav: Češka, Madžarska, Poljska, Slovaška in Slovenija 30
Delnice držav: Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Hrvaška, Makedonija, Srbija in Turčija 10
Delnice držav: Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva in Romunija 7,5
Obveznice držav: Češka, Madžarska, Poljska, Slovaška in Slovenija 40
Obveznice držav: Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva in Romunija 7,5
Denarna sredstva 5
Vir: NLB Skladi

Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.

Aktualna sestava naložb podsklada

Vrste naložb
Delnice Obveznice Kratkoročni vrednostni papirji
55.41 40.2 1.57
Struktura delniških naložb po
državah – najpomembnejše države
POLJSKA MADŽARSKA ČEŠKA REPUBLIKA TURČIJA SLOVENIJA ESTONIJA SRBIJA LITVA
12.95 11.84 6.81 6.25 5.3 4.45 2.61 2.27
Struktura obvezniških naložb po
državah – najpomembnejše države
SLOVENIJA POLJSKA MADŽARSKA SLOVAŠKA ČEŠKA REPUBLIKA ROMUNIJA ESTONIJA BOLGARIJA
15.41 6.31 4.65 3.31 2.92 2.2 2.05 1.79
Struktura obvezniških naložb po bonitetah
A BBB BB in manj
26.01 10.69 3.5
Največje naložbe v delnice
ASSECO POLAND SA PGE SA MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA BANK MILLENNIUM S.A. RICHTER GEDEON NYRT OTP BANK NYRT TURKIYE GARANTI BANKASI KRKA D.D.
2.95 2.5 2.31 2.29 2.15 2.11 2.09 1.99 1.99 1.94
Največje naložbe v obveznice
REPUBLIKA SLOVENIJA (SLOREP 5 1/8 03/30/26) REPUBLIKA SLOVENIJA (SLOREP 4 5/8 09/09/24) SLOVAK REPUBLIC BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REPUBLIKA SLOVENIJA (SLOREP 2 1/8 07/28/25) REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REPUBLIC OF HUNGARY CEZ AS ROMANIA EESTI ENERGIA AS
3.64 3.45 3.31 3.23 3.1 3.08 2.97 2.92 2.2 2.05

Naložbe obveznic

Št. ISIN Izdajatelj Država Delež v ČVS
1 SI0002103164 REPUBLIKA SLOVENIJA (SLOREP 5 1/8 03/30/26) SLOVENIJA 3.64%
2 SI0002102984 REPUBLIKA SLOVENIJA (SLOREP 4 5/8 09/09/24) SLOVENIJA 3.45%
3 SK4120004987 SLOVAK REPUBLIC SLOVAŠKA 3.31%
4 XS1403619411 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO POLJSKA 3.23%
5 SI0002103545 REPUBLIKA SLOVENIJA (SLOREP 2 1/8 07/28/25) SLOVENIJA 3.10%
6 XS1015428821 REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND POLJSKA 3.08%
7 XS1696445516 REPUBLIC OF HUNGARY MADŽARSKA 2.97%
8 XS0502286908 CEZ AS ČEŠKA REPUBLIKA 2.92%
9 XS1312891549 ROMANIA ROMUNIJA 2.20%
10 XS0235372140 EESTI ENERGIA AS ESTONIJA 2.05%

Naložbe delnic

Št. ISIN Izdajatelj Država Delež v ČVS
1 PLSOFTB00016 ASSECO POLAND SA POLJSKA 2.95%
2 PLPGER000010 PGE SA POLJSKA 2.50%
3 HU0000073507 MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC MADŽARSKA 2.31%
4 HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC MADŽARSKA 2.29%
5 PLPKO0000016 POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA POLJSKA 2.15%
6 PLBIG0000016 BANK MILLENNIUM S.A. POLJSKA 2.11%
7 HU0000123096 RICHTER GEDEON NYRT MADŽARSKA 2.09%
8 HU0000061726 OTP BANK NYRT MADŽARSKA 1.99%
9 TRAGARAN91N1 TURKIYE GARANTI BANKASI TURČIJA 1.99%
10 SI0031102120 KRKA D.D. SLOVENIJA 1.94%

Prikazana sestava naložb velja na zadnji dan meseca, za katerega je javno objavljeno mesečno poročilo. Podrobnejše informacije o tipu naložb, njihovi geografski in panožni sestavi, največjih naložbah sklada, obenem pa tudi informacije o ključnih dogodkih na kapitalskih trgih v mesecu, za katerega se sestava naložb objavlja, lahko pridobite v Mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega sklada.

Mesečno poročilo - November 2018

Arhiv mesečnih poročil

Osnovne informacije

  • provizija za upravljanje: 1,75 %
  • najvišji vstopni stroški: 2,25 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
  • najvišji izstopni stroški: 1,00 % vrednosti investicijskega kupona
  • najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.

Priporočena doba varčevanja

Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi znaša najmanj 3 leta. Sredstva v tem obdobju niso vezana.

Obdavčitev

Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:

6 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.

* Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa  sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

  sprememba v %
VEP (v EUR) dnevna 12m 36m 60m
26,43 +0,12 -2,40 +14,58 +28,23

Na dan 07. 12. 2018.

Gibanje VEP

Arhiv vrednosti enot premoženja - VEP

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.