Skip to main content

NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi

Bi radi izkoristili dinamični potencial držav, ki so nedavno postale članice Evropske unije oziroma so države kandidatke in obenem prevzemali uravnoteženo naložbeno tveganje? Sredstva podsklada NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi namreč ne sestavljajo le delnice, temveč je pomemben del sredstev naložen v obveznicah, kar predstavlja dodatno razpršitev in posledično nižje tveganje za vlagatelja.

Sklad je namenjen vlagateljem, ki želijo hkrati varčevati v delnicah in obveznicah, vlagateljem, ki verjamejo v potencial novih članic EU in kandidatk za članstvo, vlagateljem, ki so pripravljeni sprejeti višje, a ne visoko tveganje z namenom ustvarjanja nadpovprečne pričakovane donosnosti, kot dodatek vlagateljem, ki že varčujejo v podskladih, ki jih uvrščamo v temeljno ali dopolnilno raven.

Ciljna geografska sestava podsklada

Ciljna geografska sestava podsklada
 2011
Delnice držav: Češka, Madžarska, Poljska, Slovaška in Slovenija 30
Delnice držav: Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Hrvaška, Makedonija, Srbija in Turčija 10
Delnice držav: Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva in Romunija 7,5
Obveznice držav: Češka, Madžarska, Poljska, Slovaška in Slovenija 40
Obveznice držav: Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva in Romunija 7,5
Denarna sredstva 5
Vir: NLB Skladi

Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.

Aktualna sestava naložb podsklada

Vrste naložb
Delnice Obveznice
53.84 43.43
Struktura obvezniških naložb po
državah – najpomembnejše države
POLJSKA MADŽARSKA ČEŠKA REPUBLIKA SLOVENIJA TURČIJA ESTONIJA HRVAŠKA SRBIJA
11.22 10.13 7.11 6.78 4.46 4.07 3.85 2.52
Struktura obvezniških naložb po
državah – najpomembnejše države
SLOVENIJA MADŽARSKA POLJSKA ČEŠKA REPUBLIKA ESTONIJA BOLGARIJA ROMUNIJA LITVA
12.36 8.53 7.55 7.18 2.55 2.31 1.94 1.01
Struktura obvezniških naložb po bonitetah
AA A BBB BB in manj
8.3 12.75 18.31 4.06
Največje naložbe v delnice
PETROL D.D. LJUBLJANA ASSECO POLAND SA RICHTER GEDEON NYRT LUKA KOPER D.D. KRKA D.D. PHILIP MORRIS CR A.S. HRVATSKI TELEKOM D.D. ADRIS GRUPA DD POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA O2 CZECH REPUBLIC AS
2.56 2.29 2.23 2.18 2.05 2.03 1.95 1.9 1.88 1.86
Največje naložbe v obveznice
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO CEZ AS REPUBLIC OF HUNGARY REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND TELEKOM SLOVENIJE D.D. REPUBLIC OF HUNGARY CESKE DRAHY EESTI ENERGIA AS REPUBLIC OF BULGARIA REPUBLIKA SLOVENIJA (SLOREP 1 3/16 03/14/29)
4.48 4.2 3.31 3.07 3.06 3.04 2.98 2.55 2.31 2.19

Naložbe obveznic

Št. ISIN Izdajatelj Država Delež v ČVS
1 XS1403619411 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO POLJSKA 4.48%
2 XS0502286908 CEZ AS ČEŠKA REPUBLIKA 4.20%
3 XS1887498282 REPUBLIC OF HUNGARY MADŽARSKA 3.31%
4 XS1015428821 REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND POLJSKA 3.07%
5 SI0032103630 TELEKOM SLOVENIJE D.D. SLOVENIJA 3.06%
6 XS1696445516 REPUBLIC OF HUNGARY MADŽARSKA 3.04%
7 XS1415366720 CESKE DRAHY ČEŠKA REPUBLIKA 2.98%
8 XS0235372140 EESTI ENERGIA AS ESTONIJA 2.55%
9 XS1083844503 REPUBLIC OF BULGARIA BOLGARIJA 2.31%
10 SI0002103842 REPUBLIKA SLOVENIJA (SLOREP 1 3/16 03/14/29) SLOVENIJA 2.19%

Naložbe delnic

Št. ISIN Izdajatelj Država Delež v ČVS
1 SI0031102153 PETROL D.D. LJUBLJANA SLOVENIJA 2.56%
2 PLSOFTB00016 ASSECO POLAND SA POLJSKA 2.29%
3 HU0000123096 RICHTER GEDEON NYRT MADŽARSKA 2.23%
4 SI0031101346 LUKA KOPER D.D. SLOVENIJA 2.18%
5 SI0031102120 KRKA D.D. SLOVENIJA 2.05%
6 CS0008418869 PHILIP MORRIS CR A.S. ČEŠKA REPUBLIKA 2.03%
7 HRHT00RA0005 HRVATSKI TELEKOM D.D. HRVAŠKA 1.95%
8 HRADRSPA0009 ADRIS GRUPA DD HRVAŠKA 1.90%
9 PLPKO0000016 POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA POLJSKA 1.88%
10 CZ0009093209 O2 CZECH REPUBLIC AS ČEŠKA REPUBLIKA 1.86%

Prikazana sestava naložb velja na zadnji dan meseca, za katerega je javno objavljeno mesečno poročilo. Podrobnejše informacije o tipu naložb, njihovi geografski in panožni sestavi, največjih naložbah sklada, obenem pa tudi informacije o ključnih dogodkih na kapitalskih trgih v mesecu, za katerega se sestava naložb objavlja, lahko pridobite v Mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega sklada.

Mesečno poročilo - Marec 2020

Arhiv mesečnih poročil

Osnovne informacije

  • provizija za upravljanje: 1,75 %
  • najvišji vstopni stroški: 2,25 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
  • najvišji izstopni stroški: 1,00 % vrednosti investicijskega kupona
  • najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.

Priporočena doba varčevanja

Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi znaša najmanj 3 leta. Sredstva v tem obdobju niso vezana.

Obdavčitev

Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:

6 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.

* Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa  sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

  sprememba v %
VEP (v EUR) dnevna 12m 36m 60m
23,22 +1,66 -14,32 -9,13 -2,84

Na dan 07. 04. 2020.

Gibanje VEP

Arhiv vrednosti enot premoženja - VEP

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.