Skip to main content

NLB Skladi - Razvita Evropa delniški

Varčujte v delnicah uveljavljenih evropskih družb. Premoženje v podskladu je nekoliko manj razpršeno v svetovnem merilu, njegova dolgoročna donosnost pa bo odvisna predvsem od uspešnosti evropskega gospodarstva. Naložbeno tveganje podsklada zmanjšuje dejstvo, da je večina naložb denominiranih v evrih, kar predstavlja manjše valutno tveganje.

Sklad je namenjen vlagateljem, ki verjamejo v nadpovprečni gospodarski napredek evropske regije, vlagateljem, ki so pripravljeni sprejeti višje tveganje z namenom ustvarjanja nadpovprečne pričakovane donosnosti, kot dodatek vlagateljem, ki že varčujejo v podskladih, ki jih uvrščamo v temeljno ali dopolnilno raven

Ciljna geografska sestava podsklada

Ciljna geografska sestava podsklada
 2011
Evropa 95
Denarna sredstva 5
Vir: NLB Skladi

Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.

Aktualna sestava naložb podsklada

Vrste naložb
Delnice
96.82
Struktura po dejavnosti – najpomembnejše
panožne skupine
Farmacija, biotehnologija in življenjske znanosti Banke Investicijsko blago Energetika Zavarovalništvo Hrana, pijača, tobak Programska oprema in storitve Surovine in predelovalna industrija
11.48 10.97 10.92 9.09 7.23 6.76 5.67 5.61
Struktura delniških naložb po
državah – najpomembnejše države
FRANCIJA ZDRUŽENO KRALJESTVO NEMČIJA NIZOZEMSKA ŠVICA IRSKA ŠPANIJA MADŽARSKA
22.86 15.28 13.79 7.49 6.67 5.56 3.92 3.86
Struktura po regijah – najpomembnejše
regije
Razvita Evropa Evropa trgi v razvoju*
89.11 7.71

* Članice EU brez EU-15 in Slovenije

Največje naložbe v delnice
VINCI SA MEDTRONIC PLC SCHNEIDER ELECTRIC SE BARCLAYS PLC CIE DE SAINT-GOBAIN ASSECO POLAND SA SIEMENS AG MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC GLAXOSMITHKLINE PLC ROYAL DUTCH SHELL PLC
2.54 2.25 2.23 2.19 2.16 2.15 2.13 2.12 2.1 2.08

Naložbe delnic

Št. ISIN Izdajatelj Skupina dejavnosti Država Delež v ČVS
1 FR0000125486 VINCI SA Investicijsko blago FRANCIJA 2.54%
2 IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC Zdravstvena oprema in storitve IRSKA 2.25%
3 FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC SE Investicijsko blago FRANCIJA 2.23%
4 GB0031348658 BARCLAYS PLC Banke ZDRUŽENO KRALJESTVO 2.19%
5 FR0000125007 CIE DE SAINT-GOBAIN Investicijsko blago FRANCIJA 2.16%
6 PLSOFTB00016 ASSECO POLAND SA Programska oprema in storitve POLJSKA 2.15%
7 DE0007236101 SIEMENS AG Investicijsko blago NEMČIJA 2.13%
8 HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC Energetika MADŽARSKA 2.12%
9 US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE PLC Farmacija, biotehnologija in življenjske znanosti ZDRUŽENO KRALJESTVO 2.10%
10 GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL PLC Energetika ZDRUŽENO KRALJESTVO 2.08%

Prikazana sestava naložb velja na zadnji dan meseca, za katerega je javno objavljeno mesečno poročilo. Podrobnejše informacije o tipu naložb, njihovi geografski in panožni sestavi, največjih naložbah sklada, obenem pa tudi informacije o ključnih dogodkih na kapitalskih trgih v mesecu, za katerega se sestava naložb objavlja, lahko pridobite v Mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega sklada.

Mesečno poročilo - Oktober 2019

Arhiv mesečnih poročil

Osnovne informacije

  • provizija za upravljanje: 1,75 %
  • najvišji vstopni stroški: 3,00 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
  • najvišji izstopni stroški: 1,00 % vrednosti investicijskega kupona
  • najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.

Priporočena doba varčevanja

Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Evropski delniški znaša najmanj 5 let. Sredstva v tem obdobju niso vezana.

Obdavčitev

Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:

7 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.

* Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa  sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

  sprememba v %
VEP (v EUR) dnevna 12m 36m 60m
6,17 +1,18 +11,57 +16,73 +19,15

Na dan 04. 12. 2019.

Gibanje VEP

Arhiv vrednosti enot premoženja - VEP

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.