Skip to main content

NLB Skladi - Slovenija mešani

Slovenski kapitalski trg je kljub svoji majhnosti zanimiv za vlagatelje (še posebej za slovenske, saj ga bolje poznajo). Njegova pomembna značilnost je, da zaradi različnih razlogov v posameznih obdobjih prinaša precej drugačne donosnosti kot vodilni kapitalski trgi v Evropi in po svetu. Zaradi tega vlagatelju nudi možnost dodatne razpršitve naložb (zmanjševanja naložbenega tveganja, ne da bi se zato zmanjšala pričakovana donosnost naložb). Sredstva sklada v pretežni meri sestavljajo delnice, manjši del sredstev pa je naložen tudi v obvezniške naložbe.

Sklad je namenjen vlagateljem, ki želijo varčevati v naložbah slovenskih izdajateljev, vlagateljem, ki so pripravljeni sprejeti višje do visoko tveganje z namenom ustvarjanja nadpovprečne pričakovane donosnosti, kot dodatek vlagateljem, ki že varčujejo v podskladih, ki jih uvrščamo v temeljno ali dopolnilno raven.

Certifikat Naj sklad 2019 je nagrada revije Moje Finance iz raziskave med vzajemnimi skladi na slovenskem trgu v marcu 2019.

Ciljna sestava podsklada

Ciljna sestava podsklada
 2011
Delnice Slovenija 75
Obveznice Slovenija 20
Denarna sredstva 5
Vir: NLB Skladi

Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi (PDF 1,2 MB) z vključenimi pravili upravljanja.

Aktualna sestava naložb podsklada

Vrste naložb
Delnice Obveznice
78.38 15.96
Struktura po dejavnosti – najpomembnejše
panožne skupine
Surovine in predelovalna industrija Energetika Farmacija, biotehnologija in življenjske znanosti Transport Zavarovalništvo Telekomunikacijske storitve Zdravstvena oprema in storitve Programska oprema in storitve
19.94 12.69 9.64 9.54 8.98 7.11 4.26 2.4
Največje naložbe v delnice
KRKA D.D. LUKA KOPER D.D. PETROL D.D. LJUBLJANA CINKARNA METALURŠKO-KEMIČNA INDUSTRIJA CELJE, D.D. TELEKOM SLOVENIJE D.D. ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. POZAVAROVALNICA SAVA D.D. SALUS LJUBLJANA D.D. UNIOR D.D. MELAMIN KEMIČNA TOVARNA D.D.
9.64 9.54 9.45 9.36 4.6 4.5 4.48 4.26 4.24 3.3
Največje naložbe v obveznice
REPUBLIKA SLOVENIJA (SLOREP 4 5/8 09/09/24) REPUBLIKA SLOVENIJA (SLOREP 2 1/8 07/28/25) REPUBLIKA SLOVENIJA (SLOREP 5 1/8 03/30/26) REPUBLIKA SLOVENIJA (SLOREP 1.1875 03/14/29)
4.27 4.18 4.08 3.43

Naložbe obveznic

Št. ISIN Izdajatelj Država Delež v ČVS
1 SI0002102984 REPUBLIKA SLOVENIJA (SLOREP 4 5/8 09/09/24) SLOVENIJA 4.27%
2 SI0002103545 REPUBLIKA SLOVENIJA (SLOREP 2 1/8 07/28/25) SLOVENIJA 4.18%
3 SI0002103164 REPUBLIKA SLOVENIJA (SLOREP 5 1/8 03/30/26) SLOVENIJA 4.08%
4 SI0002103842 REPUBLIKA SLOVENIJA (SLOREP 1.1875 03/14/29) SLOVENIJA 3.43%

Naložbe delnic

Št. ISIN Izdajatelj Skupina dejavnosti Država Delež v ČVS
1 SI0031102120 KRKA D.D. Farmacija, biotehnologija in življenjske znanosti SLOVENIJA 9.64%
2 SI0031101346 LUKA KOPER D.D. Transport SLOVENIJA 9.54%
3 SI0031102153 PETROL D.D. LJUBLJANA Energetika SLOVENIJA 9.45%
4 SI0031103805 CINKARNA METALURŠKO-KEMIČNA INDUSTRIJA CELJE, D.D. Surovine in predelovalna industrija SLOVENIJA 9.36%
5 SI0031104290 TELEKOM SLOVENIJE D.D. Telekomunikacijske storitve SLOVENIJA 4.60%
6 SI0021111651 ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. Zavarovalništvo SLOVENIJA 4.50%
7 SI0021110513 POZAVAROVALNICA SAVA D.D. Zavarovalništvo SLOVENIJA 4.48%
8 SI0031110453 SALUS LJUBLJANA D.D. Zdravstvena oprema in storitve SLOVENIJA 4.26%
9 SI0031108994 UNIOR D.D. Surovine in predelovalna industrija SLOVENIJA 4.24%
10 SI0031101304 MELAMIN KEMIČNA TOVARNA D.D. Surovine in predelovalna industrija SLOVENIJA 3.30%

Prikazana sestava naložb velja na zadnji dan meseca, za katerega je javno objavljeno mesečno poročilo. Podrobnejše informacije o tipu naložb, njihovi geografski in panožni sestavi, največjih naložbah sklada, obenem pa tudi informacije o ključnih dogodkih na kapitalskih trgih v mesecu, za katerega se sestava naložb objavlja, lahko pridobite v Mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega sklada.

Mesečno poročilo - Januar 2020

Arhiv mesečnih poročil

Osnovne informacije

  • provizija za upravljanje: 2,25 %
  • najvišji vstopni stroški: 3,00 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
  • najvišji izstopni stroški: 1,00 % vrednosti investicijskega kupona
  • najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.

Priporočena doba varčevanja

Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Slovenija mešani znaša najmanj 5 let. Sredstva v tem obdobju niso vezana.

Obdavčitev

Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:

10 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.

* Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa  sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

  sprememba v %
VEP (v EUR) dnevna 12m 36m 60m
5,88 +0,21 +12,33 +31,45 +43,41

Na dan 21. 02. 2020.

Gibanje VEP

Arhiv vrednosti enot premoženja - VEP

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.