Skip to main content

NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški

Podsklad NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški je med najbolj razpršenimi delniškimi podskladi v naši ponudbi. Premoženje nalaga v več kot 70 uveljavljenih izdajateljev samo na največjih in najrazvitejših kapitalskih trgih v svetu (Evropa, Severna Amerika in Azija) v vseh ključnih gospodarskih panogah. Podsklad predstavlja temeljno raven za varčevanje v delnicah.

Sklad je namenjen vlagateljem, ki želijo varčevati v svetovno razpršenem delniškem portfelju, vlagateljem, ki so pripravljeni sprejeti višje, a ne visoko tveganje z namenom ustvarjanja nadpovprečne pričakovane donosnosti, kot dodatek vlagateljem, ki že varčujejo v podskladih, ki jih uvrščamo v temeljno ali dopolnilno raven.

Ciljna geografska sestava podsklada

Ciljna geografska sestava podsklada
 2011
Razvita Evropa 40
Severna Amerika 40
Azija Pacifik razviti trgi 15
Denarna sredstva 5
Vir: NLB Skladi

Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.

Aktualna sestava naložb podsklada

Vrste naložb
Delnice Enote ciljnih skladov
90.23 6.86
Struktura po dejavnosti – najpomembnejše
panožne skupine
Banke Farmacija, biotehnologija in življenjske znanosti Investicijsko blago Programska oprema in storitve Zdravstvena oprema in storitve Hrana, pijača, tobak Mediji in zabava Energetika
9.54 9.27 8.67 8.48 4.94 4.79 4.74 4.4
Struktura delniških naložb po
državah – najpomembnejše države
ZDA FRANCIJA NEMČIJA JAPONSKA IRSKA ZDRUŽENO KRALJESTVO NIZOZEMSKA ŠVICA
40.34 11.32 8.18 6.86 6.07 5.52 4.81 4.37
Struktura po regijah – najpomembnejše
regije
Razvita Evropa Severna Amerika Azija Pacifik razviti trgi
42.42 41.53 13.14
Največje naložbe v delnice
ISHARES MSCI JAPAN ETF ACCENTURE PLC ALPHABET INC LAM RESEARCH CORP CAPGEMINI SE MEDTRONIC PLC BASF SE CVS HEALTH CORPORATION AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC FEDEX CORP
6.86 3.33 3.1 3.06 2.82 2.74 2.4 2.2 1.93 1.88

Naložbe delnic

Št. ISIN Izdajatelj Skupina dejavnosti Država Delež v ČVS
1 US46434G8226 ISHARES MSCI JAPAN ETF JAPONSKA 6.86%
2 IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC Programska oprema in storitve SVETOVNA REGIJA 3.33%
3 US02079K3059 ALPHABET INC Mediji in zabava SVETOVNA REGIJA 3.10%
4 US5128071082 LAM RESEARCH CORP Polprevodniki in oprema za polprevodnike SVETOVNA REGIJA 3.06%
5 FR0000125338 CAPGEMINI SE Programska oprema in storitve SVETOVNA REGIJA 2.82%
6 IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC Zdravstvena oprema in storitve SVETOVNA REGIJA 2.74%
7 DE000BASF111 BASF SE Surovine in predelovalna industrija NEMČIJA 2.40%
8 US1266501006 CVS HEALTH CORPORATION Zdravstvena oprema in storitve ZDA 2.20%
9 US0091581068 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC Surovine in predelovalna industrija ZDA 1.93%
10 US31428X1063 FEDEX CORP Transport ZDA 1.88%

Prikazana sestava naložb velja na zadnji dan meseca, za katerega je javno objavljeno mesečno poročilo. Podrobnejše informacije o tipu naložb, njihovi geografski in panožni sestavi, največjih naložbah sklada, obenem pa tudi informacije o ključnih dogodkih na kapitalskih trgih v mesecu, za katerega se sestava naložb objavlja, lahko pridobite v Mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega sklada.

Mesečno poročilo - Januar 2020

Arhiv mesečnih poročil

Osnovne informacije

  • provizija za upravljanje: 1,75 %
  • najvišji vstopni stroški: 3,00 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
  • najvišji izstopni stroški: 1,00 % vrednosti investicijskega kupona
  • najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.

Priporočena doba varčevanja

Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški znaša najmanj 5 let. Sredstva v tem obdobju niso vezana.

Obdavčitev

Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:

6 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.

* Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa  sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

  sprememba v %
VEP (v EUR) dnevna 12m 36m 60m
8,19 -4,41 +4,55 +8,59 +15,96

Na dan 27. 02. 2020.

Gibanje VEP

Arhiv vrednosti enot premoženja - VEP

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.