Skip to main content

NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški

Podsklad NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški je med najbolj razpršenimi delniškimi podskladi v naši ponudbi. Premoženje nalaga v več kot 70 uveljavljenih izdajateljev samo na največjih in najrazvitejših kapitalskih trgih v svetu (Evropa, Severna Amerika in Azija) v vseh ključnih gospodarskih panogah. Podsklad predstavlja temeljno raven za varčevanje v delnicah.

Sklad je namenjen vlagateljem, ki želijo varčevati v svetovno razpršenem delniškem portfelju, vlagateljem, ki so pripravljeni sprejeti višje, a ne visoko tveganje z namenom ustvarjanja nadpovprečne pričakovane donosnosti, kot dodatek vlagateljem, ki že varčujejo v podskladih, ki jih uvrščamo v temeljno ali dopolnilno raven.

Ciljna geografska sestava podsklada

Ciljna geografska sestava podsklada
 2011
Razvita Evropa 40
Severna Amerika 40
Azija Pacifik razviti trgi 15
Denarna sredstva 5
Vir: NLB Skladi

Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.

Aktualna sestava naložb podsklada

Vrste naložb
Delnice Enote ciljnih skladov
87.31 6.67
Struktura po dejavnosti – najpomembnejše
panožne skupine
Banke Farmacija, biotehnologija in življenjske znanosti Investicijsko blago Programska oprema in storitve Energetika Zavarovalništvo Zdravstvena oprema in storitve Surovine in predelovalna industrija
10.37 9.11 9.01 7.15 5.87 4.63 4.19 4.02
Struktura delniških naložb po
državah – najpomembnejše države
ZDA FRANCIJA JAPONSKA NIZOZEMSKA ZDRUŽENO KRALJESTVO NEMČIJA IRSKA AVSTRALIJA
36.46 11.12 6.67 5.96 5.36 4.79 4.67 3.36
Struktura po regijah – najpomembnejše
regije
Severna Amerika Razvita Evropa Azija Pacifik razviti trgi
45.63 40.74 7.61
Največje naložbe v delnice
ISHARES MSCI JAPAN ETF KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV FEDEX CORP ACCENTURE PLC LAM RESEARCH CORP CAPGEMINI SE ALPHABET INC MEDTRONIC PLC CVS HEALTH CORPORATION ROCHE HOLDING AG
6.67 2.65 2.65 2.54 2.42 2.41 2.28 2.13 2.06 2

Naložbe delnic

Št. ISIN Izdajatelj Skupina dejavnosti Država Delež v ČVS
1 US46434G8226 ISHARES MSCI JAPAN ETF ZDA 6.67%
2 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV Maloprodaja hrane in osnovne potrošne dobrine SVETOVNA REGIJA 2.65%
3 US31428X1063 FEDEX CORP Transport SVETOVNA REGIJA 2.65%
4 IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC Programska oprema in storitve IRSKA 2.54%
5 US5128071082 LAM RESEARCH CORP Polprevodniki in oprema za polprevodnike ZDA 2.42%
6 FR0000125338 CAPGEMINI SE Programska oprema in storitve FRANCIJA 2.41%
7 US02079K3059 ALPHABET INC Mediji in zabava ZDA 2.28%
8 IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC Zdravstvena oprema in storitve IRSKA 2.13%
9 US1266501006 CVS HEALTH CORPORATION Zdravstvena oprema in storitve ZDA 2.06%
10 CH0012032048 ROCHE HOLDING AG Farmacija, biotehnologija in življenjske znanosti ŠVICA 2.00%

Prikazana sestava naložb velja na zadnji dan meseca, za katerega je javno objavljeno mesečno poročilo. Podrobnejše informacije o tipu naložb, njihovi geografski in panožni sestavi, največjih naložbah sklada, obenem pa tudi informacije o ključnih dogodkih na kapitalskih trgih v mesecu, za katerega se sestava naložb objavlja, lahko pridobite v Mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega sklada.

Mesečno poročilo - November 2018

Arhiv mesečnih poročil

Osnovne informacije

  • provizija za upravljanje: 1,75 %
  • najvišji vstopni stroški: 3,00 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
  • najvišji izstopni stroški: 1,00 % vrednosti investicijskega kupona
  • najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.

Priporočena doba varčevanja

Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški znaša najmanj 5 let. Sredstva v tem obdobju niso vezana.

Obdavčitev

Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:

6 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.

* Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa  sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

  sprememba v %
VEP (v EUR) dnevna 12m 36m 60m
7,40 -1,10 -4,33 +6,13 +34,82

Na dan 07. 12. 2018.

Gibanje VEP

Arhiv vrednosti enot premoženja - VEP

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.