Skip to main content

NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški

Podsklad nalaga sredstva v visoko tehnološka podjetja, ki so vodilna v svojem segmentu poslovanja v svetovnem merilu. Ta podjetja so ključna za tehnološki napredek, slednji pa je glavna gonilna sila gospodarske rasti.

Sklad je namenjen dinamičnim vlagateljem, ki verjamejo v nadpovprečni dolgoročni potencial vodilnih podjetij iz tehnološkega sektorja, vlagateljem, ki so pripravljeni sprejeti visoko tveganje z namenom ustvarjanja nadpovprečno visoke pričakovane donosnosti, kot dodatek vlagateljem, ki že varčujejo v podskladih, ki jih uvrščamo v temeljno ali dopolnilno raven.

Ciljna sestava podsklada

Ciljna sestava podsklada
 2011
Strojna oprema in preostala oprema 33
Programska oprema in storitve 36
Polprevodniki in oprema za polprevodnike 16
Biotehnologija 10
Denarna sredstva 5
Vir: NLB Skladi

Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.

Aktualna sestava naložb podsklada

Vrste naložb
Delnice
97.31
Struktura po dejavnosti – najpomembnejše
panožne skupine
Programska oprema in storitve Strojna oprema in preostala oprema Polprevodniki in oprema za polprevodnike Biotehnologija
37.47 33.08 17.85 8.91
Struktura delniških naložb po
državah – najpomembnejše države
ZDA JUŽNA KOREJA JAPONSKA ŠVICA FRANCIJA IRSKA AVSTRALIJA ŠVEDSKA
46.55 5.77 4.87 4.61 4.51 3.25 3.24 3.15
Struktura po regijah – najpomembnejše
regije
Severna Amerika Evropa Druge regije
46.55 26.99 23.78
Največje naložbe v delnice
APPLE INC WESTERN DIGITAL CORP MICROSOFT CORP ACCENTURE PLC SAP SE LAM RESEARCH CORP SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD TAIWAN SEMICONDUCTOR VISA INC ADOBE INC
3.59 3.53 3.41 3.25 3.06 3.06 3.04 2.86 2.84 2.75

Naložbe delnic

Št. ISIN Izdajatelj Skupina dejavnosti Država Delež v ČVS
1 US0378331005 APPLE INC Strojna oprema in preostala oprema ZDA 3.59%
2 US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP Strojna oprema in preostala oprema ZDA 3.53%
3 US5949181045 MICROSOFT CORP Programska oprema in storitve ZDA 3.41%
4 IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC Programska oprema in storitve IRSKA 3.25%
5 DE0007164600 SAP SE Programska oprema in storitve NEMČIJA 3.06%
6 US5128071082 LAM RESEARCH CORP Polprevodniki in oprema za polprevodnike ZDA 3.06%
7 US7960508882 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD Strojna oprema in preostala oprema JUŽNA KOREJA 3.04%
8 US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR Polprevodniki in oprema za polprevodnike TAJVAN 2.86%
9 US92826C8394 VISA INC Programska oprema in storitve ZDA 2.84%
10 US00724F1012 ADOBE INC Programska oprema in storitve ZDA 2.75%

Prikazana sestava naložb velja na zadnji dan meseca, za katerega je javno objavljeno mesečno poročilo. Podrobnejše informacije o tipu naložb, njihovi geografski in panožni sestavi, največjih naložbah sklada, obenem pa tudi informacije o ključnih dogodkih na kapitalskih trgih v mesecu, za katerega se sestava naložb objavlja, lahko pridobite v Mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega sklada.

Mesečno poročilo - September 2019

Arhiv mesečnih poročil

Osnovne informacije

  • provizija za upravljanje: 2,00 %
  • najvišji vstopni stroški: 3,00 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
  • najvišji izstopni stroški: 1,00 % vrednosti investicijskega kupona
  • najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.

Priporočena doba varčevanja

riporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški znaša najmanj 5 let, po možnosti pa vsaj 10 let. Sredstva v tem obdobju niso vezana.

Obdavčitev

Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:

9 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.

* Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa  sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

  sprememba v %
VEP (v EUR) dnevna 12m 36m 60m
11,98 +0,53 +13,83 +36,63 +84,58

Na dan 21. 10. 2019.

Gibanje VEP

Arhiv vrednosti enot premoženja - VEP

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.