Skip to main content

NLB Skladi - ZDA delniški

Združene države Amerike so center ekonomske moči, njihov delniški trg pa sinonim za delniške naložbe z največjo tržno kapitalizacijo na svetu. Dinamično gospodarstvo Združenih držav je še vedno najpomembnejše na svetu in lokomotiva svetovne gospodarske rasti. Nosilci ekonomskih politik so že večkrat dokazali, da so sposobni ohranjati to pomembno vlogo. Vse našteto se odraža tudi na gibanju tečajev delnic.

Sklad je namenjen vlagateljem, ki želijo premoženje naložiti v delnice izdajateljev s sedežem v ZDA ter so obenem pripravljeni sprejeti višje do visoko tveganje z namenom ustvarjanja nadpovprečne pričakovane donosnosti. Sklad je prav tako zanimiv dodatek vlagateljem, ki že varčujejo v podskladih, ki jih uvrščamo v temeljno ali dopolnilno raven.

Ciljna sestava naložb

Ciljna geografska sestava podsklada
 2011
ZDA 95
denarna sredstva 5
Vir: NLB Skladi

Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.

Aktualna sestava naložb podsklada

Vrste naložb
Delnice
96.29
Struktura po dejavnosti – najpomembnejše
panožne skupine
Programska oprema in storitve Investicijsko blago Mediji in zabava Farmacija, biotehnologija in življenjske znanosti Banke Zdravstvena oprema in storitve Strojna oprema in preostala oprema Maloprodaja
14.75 8.59 8.46 7.31 6.7 6.45 6.24 5.05
Največje naložbe v delnice
LAM RESEARCH CORP ORACLE CORP MASTERCARD INC MICROSOFT CORP CATERPILLAR INC CVS HEALTH CORPORATION ALPHABET INC ADOBE INC ABBOTT LABORATORIES AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
4.23 4.09 3.81 3.62 3.54 3.36 3.25 3.23 3.09 3.04

Naložbe delnic

Št. ISIN Izdajatelj Skupina dejavnosti Država Delež v ČVS
1 US5128071082 LAM RESEARCH CORP Polprevodniki in oprema za polprevodnike ZDA 4.23%
2 US68389X1054 ORACLE CORP Programska oprema in storitve ZDA 4.09%
3 US57636Q1040 MASTERCARD INC Programska oprema in storitve ZDA 3.81%
4 US5949181045 MICROSOFT CORP Programska oprema in storitve ZDA 3.62%
5 US1491231015 CATERPILLAR INC Investicijsko blago ZDA 3.54%
6 US1266501006 CVS HEALTH CORPORATION Zdravstvena oprema in storitve ZDA 3.36%
7 US02079K3059 ALPHABET INC Mediji in zabava ZDA 3.25%
8 US00724F1012 ADOBE INC Programska oprema in storitve ZDA 3.23%
9 US0028241000 ABBOTT LABORATORIES Zdravstvena oprema in storitve ZDA 3.09%
10 US0091581068 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC Surovine in predelovalna industrija ZDA 3.04%

Prikazana sestava naložb velja na zadnji dan meseca, za katerega je javno objavljeno mesečno poročilo. Podrobnejše informacije o tipu naložb, njihovi geografski in panožni sestavi, največjih naložbah sklada, obenem pa tudi informacije o ključnih dogodkih na kapitalskih trgih v mesecu, za katerega se sestava naložb objavlja, lahko pridobite v Mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega sklada.

Mesečno poročilo - Januar 2020

Arhiv mesečnih poročil

Osnovne informacije

Priporočena doba varčevanja

Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - ZDA delniški znaša najmanj 5 let. Sredstva v tem obdobju niso vezana.

Obdavčitev

Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:

7 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.

* Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa  sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

  sprememba v %
VEP (v EUR) dnevna 12m 36m 60m
8,86 -4,77 +10,16 +15,08 +33,23

Na dan 27. 02. 2020.

 

Gibanje VEP

Arhiv vrednosti enot premoženja - VEP

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.